Hai Đầu Nỗi nhớ

Posted on at


Con sông đời còn đó

Nửa trăm năm còn ai

Tóc lùa theo cơn gió

Vùng vằng trên đôi vai

Phía anh có trăng không

Đêm có dài có lạnh

Ngày có nhiều nhung nhớ

Hãy giữ lấy tơ lòng

Phía em trời đang mưa

Hiu hắt nụ tình xưa

Đêm khuya nghe buồn lắm

Cho biết mấy cho vừa

Đã bao đêm không ngủ

Em khóc hoài anh ơi

Chúng mình ở hai phía

Thương nhau đến trọn đời

 About the author

160