Search results for: "bldvietnam"


tìm anh

Tuyết Cô Đơn

Tìm anh trong giấc mơ Sao nụ cười xa thế Đêm nghiêng trời gió đổ Nỗi nhớ còn……

by tuyt-c-n

read more

xa cách

Tuyết Cô Đơn

Gặp lại anh rồi em mới hiểu vì sao một dòng sông mà hai bờ xa cách Ở bên chồng,……

by tuyt-c-n

read more

Have nice day!

Quân Ngô Tấn

Are you bored with life? Then throw yourself into some work you believe in with all your heart, live for it, die for it, and you will……

by Bruce-Lee-1210

read more


Back to Top