xa cách

Posted on at


Gặp lại anh rồi em mới hiểu vì sao

một dòng sông mà hai bờ xa cách

Ở bên chồng, con tim là hành khách

chuyến xe hôn nhân chẳng đỗ bến nào

Giọt sương meemg lau láu ngọn lách lau

Em rau ráu ngồm ngoàn nhai kỉ niệm

Em nhau nháu vùi đầu ôm kỉ niệm

em lơ ngơ,ngú ngớ rũ hương nhàuAbout the author

160