Tình yêu đâu phải trò chơi....

Posted on at


Anh này !
Khi mà em...
• Còn tâm sự được
• Còn viết ra thành lời được
• Là còn hàn gắn, còn cứu chữa được
Còn khi:
• Đã "Im lặng"
• Thì sẽ chẳng còn gì nữa cả
Bởi vì:
• Nỗi đau ấy
• Không thể chỉ còn dùng "Từ ngữ"
• Là có thể diễn tả được hết mọi tổn thương
Và:
• Tận cùng của tổn thương
• Sẽ là một hình hài mang cái tên - Vô Cảm...
Vì thế....
Em thích mọi thứ rõ ràng
- *Quen là quen
- *Bỏ là bỏ
- *Chứ cái kiểu quen thì chán .. mà bỏ thì tiếc
Xin lỗi
- Em không cần . . . !!
Em thà cô đơn cả đời
- Chứ không cần thứ tình cảm nửa vời..
Vậy nên..
- Nếu không là tất cả.
- Thì cũng đừng là gì cả..
- Không cần miễn cưỡng quan tâm Em.
- Đừng lôi thôi với những yêu thương giả dối...:|About the author

160