سفر تیم ملی فوتسال افغانستان به کره جنوبی

Posted on at

Share

Subscribe 111

 من یکی ازدروازه بانان تیم ملی افغانستان هستم تیم ملی اززمان پروازازافغانستان تا خود جنوبی کره به خاطر بی هماهنگی کمیته ملی با مشکل روبرو بود حتی درکره جنوبی ما تقریبا 7ساعت بدون جا ومکان در کوچه وخیابان الاف بودیم بااین حال فردای آن روز باازبکستان بازی داشتیم که متاسفانه بازی را10-2واگزار کردیم ما در مقابل تیم حریف خیلی خوب بازی کردیم وازبد شانسی 8موقعیت گل راازدست دادیم

                                                                                                           

بعدازشکست سنگینی که خوردیم بچه ها بازهم امیدوار بودند.بعدازیک هفته تیم ملی باقطر بازی داشت .در بازی با قطر 70درصد مالکیت توپ با ما بود تا 10دقیقه مانده به آخر بازی 6-5 پیش بودیم که با فول یک پنارتی از نقطه دوم ویک پنارتی از نقطه اول بازی را 7-6 واگذار کردیم.

                                                                                                                                                                                                          مردم کره خیلی مهمانواز دوست داشتنی وبا فرهنگ بودند و خیلی به مااحترام میگذاشتند در سئول خیلی جاهای توریستی داشت  وشهرهایشان خیلی تمییز خوش هوا وشرجی بودهیئت افغانستان متشکل از:فوتسال ومویتای وسنوکر بود.