Browse all sima22's Blog Posts

انتخابات

sima22

به نام خداوند رحمان و رحیم خیلی جالب است انتخابات چه شد نتیجه اش کی معلو…

by sima22

read more

زندگی

sima22

دید شما به زندگی چگونه است این بسیار مهم است چون اگر بخواهید انسان موفقی…

by sima22

read more

شهوت

sima22

786 شهوت یکی از غرایضی است که در انسان نهادینه شده است ودر اکثر اوقات همین…

by sima22

read more

ماه دلها

sima22

به نام خالق هستی رمضان ماه دلها است و ماهی است که انسان در این ماه مهمان …

by sima22

read more

شانه تخم مرغ

sima22

بهتری راه استفاده از شانه تخم مرغ شما در مواردی که ذکر می شود می توانید …

by sima22

read more