استفاده برنامه های کمپیوتری در تمام راستای کاری

Posted on at


امروزه مردم جهان آنقدر به برنامه های کمپیوتری وابسته شده اند که بدون آنها هیچ کاری را بصورت درست و دقیق پیش برده نمیتوانند، آیا دلیل این همه وابستگی را میدانید در چی است؟ بلی٬ این همه  در کیفیت و همه کاره گی برنامه های کمپیوتری میباشد.


برنامه نویسان  و مهندسان کمپیوتر آنقدر ماهرانه برنامه ها را طرح ، کود نویسی و ایجاد کرده اند که هیچ نواقصی در کار آنها به چشم نمیخورد. وقتی برنامه نویسان خواسته باشند یک برنامه را در یک بخش کاری بسازند در قدم نخست تمام نیازمندی ها و کار های آن بخش را در نظر گرفته و بعدا نظر به نیاز آن بخش برنامهء مذکور را کود نویسی میکنند.اگر دقیق تر بیاندیشیم متوجه میشویم که در تمام راستای کاری برنامه های متفاوتی وجود دارد که برای ما سهولت ایجاد کرده و ما میتوانیم از آن برنامه ها بخاطر رفع مشکلات خود بصورت درست استفاده کنیم. چون از مزایا برنامه های کمپیوتری یادآور شدیم، پس فضا ایجاب آن میکند تا چند برنامه کمپیوتری را به نمونه مثال نام ببریم .برنامه های مختلف کمپیوتری که در بخشهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرند مثلا: برنامه اکسس که در بخش ذخیره اطلاعات و یا دیتابیس مورد استفاده قرار میگیرد، اکسل (spreadsheet) که یک برنامهء محاسبویی است که جهت انجام محاسبات روزمره مورد استفاده قرار، میگیرد power point یک برنامه  که بخاطر presentation ها مورد استفاده قرار میگیرد، browser ها عبارت از برنامه ها یا پروگرام های هستند که بخاطر جستجو کردن صفحات انترنتی مورد استفاده قرار میگیرند، player  ها بخاطر اجرا کردن فلم و موزیک مورد استفاده قرار میگیرند و برنامه Word process  که یکی از وسیعترین و پرکاربرترین برنامه های کمپیوتری میباشد، یک برنامه نوشتاری است بخاطر هر نوع سند نوشتاری مورد استفاده قرار میگیرد. برنامه ورد قابلیت های زیادی را در راستای نوشتاری دارد که سهولت های بیشماری را برای نویسنده فراهم کرده است.خوشبختانه این برنامه پورکاربرد (word) شامل پروگرام درسی شاگردان مکتب هاتفی میباشد که در هفته گذشته بعضی قسمت های مهم این برنامه زیبا برای شاگردان مکتب هاتفی تدریس گردید.


هدف از تدرسی این پروگرام نوشتاری برای شاگردان مکتب هاتفی این است که بتوانند مقالات  خود را در این برنامه ویرایش و تنظیم نمایند تا بتوانند در داخل فلم انکس به اشتراک بگذارند.خوشبختانه شاگردان هاتفی در بخش انترنت و کمپیوتر پیشرفت چشم گیری نموده و در بخش مقاله نویسی نیز تسلط پیدا کرده  و تمام استندرد های مقاله نویسی را درک میکنند. این همه پیشرفت که نصیب آنها گردیده از فیض و برکت افغان سیتادل و به همکاری فلم انکس است که برای آنها این زمینه را فراهم کرد تا چنین پیشرفتی داشته باشند. برای دیدن مقاله جدید و قبلی فلم انکس من را با پیوند زیر دنبال نماید: http://www.filmannex.com/Hatifi-HeratAbout the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160