د افغانستان خلکو پرمختک د نوینه زده کړی په لور باندی او پایداره زده کړه

Posted on at


انسان د هغه وخت چی زیږیدل کیږی تل د ستونزو سره مخامخ دی او تل په کوښښ کی دی ترڅو آسانی او ګټه وری لاری د خپلو ستونزو حل کولو لپاره وموندی په خاصه توکه زموږ په ګران هیواد افغانستان کی٬ چی د اقتصادی ستونزو څنک سره امنیتی ستونزی هم شته دی. یو د لویو او مهمو ستونزو نه د پوهی نشتون دی چی یو شمېر ډیر خلک زموږ په هیواد کی د هغو سره مخامخ دی او بی سواده دی. د پوهی زده کولو او شتون سره خلک د خپل تعلیمی کچی پورته وړولو په خاطر باندی تل په کوښښ کی دی ترڅو چی د زده کړی ټولی برخی په ښه توکه باندی زده کړی.دا چی زموږ په ګران هیواد افغانستان کی ډیر خلک تل د ستونزو سره مخامخ وو مګر اوس د خپلو هیوادوالو پرمختک شاهد په هره برخه کی یو چی د ورزشی برخی نه نیولی تر د علمی کچی پوری. اوس نیکمرغه د دغه هیواد یو شمېر ډير ځوانان په نړیواله سیالیو کی ګډون نیسی او بریالیتوبونه تر لاسه کوی او هم دا چی افغانستان لکه د نړی نورو هیوادونه غوندی په نړی کی نامتو اوسی دغه د هر یو افغان هیله ده٬ مګر د افسوس ځای دی چی ځینی وختونه د دغه هیواد دښمنان نپریږی ترڅو چی زموږ هیوادوالان په آرامه توکه باندی ژوند وکړی او تل د دغه هیواد خرابی په فکر کی دی او کوښښ کوی ترڅو چی د مختلفو لارو باندی د دغه هیواد خلکو آرامی تر نه واخلی٬ چی موږ او تاسو هره ورځ د دغه جګړو شاهد په ټول افغانستان کی یو.ټول افغانان د جګړی نه بیزاره شوی دی او د سولی غوښتونکی دی هیله ده چی راتلونکی ولسمشریز ټاکنی د افغانستان لپاره بدلون راوړی. د محجوبی هروی ښوونځی زده کونکو په دغه اونۍ کی کوښښ وکړلو ترڅو چی د خپل لیک لپاره جالبه موضوع ګانی وټاګی لکه د٫ جګړه٬ اداری فساد٬ ورزش او سلامتی٬ او ډیر یی کوښښ کولو ترڅو چی د ټاګنو په اړه مقالی ولیکی او هم د دغه اونۍ په جریان کی زده کونکو ته د ورد پروګرام ځینی مهمی برخه درس ورکړل شوی. ډير می کوښښ وکړلو ترڅو چی د هغوی سره د مقاله لیکلو په اړه کار وکړم او د مقاله لیکلو په اړه هغوی ته ډیر مالومات ورکړم.زده کونکی د تیره اونۍ نسبت باندی دغه اونۍ ډیری ښی مقالی لیکی٬ او فکر کوی چی د کوښښ او زیار سره کولی شی نور م ښکلی ولیکی. او هغه مقالی چی په انکس فلم اجتماعی پاڼه کی یی کښښدی سبب شوی دی ترڅو چی د زده کونکو ترمنځه نورو هم د لیک سیالی ډیری شی او دوی تل په کوښښ کی ترڅو چی د خپل لیک سره وکولی شی د خپلی ټولنۍ ستونزی لږ حل کړی د نورو خلکو سره یی په ګډون کښښدی. او هم زده کونکی مو په دری نفری ګروپانو باند تقسیم کړل او هر ګروه د یو بل په نظر باندی یی مقالی ولیکلی او وروسته د هغو نه زده کونکو د ټولګی مخی ته راغلل او خپلی مقالی یی ولوستلی او د هغو ستونزی حل شولی.هیله لرم چی د دغه ښوونځی زده کونکی یو د ښو ګډون کونکو نه په دغه اجتماعی شبکه کی اوسی٬ او د دغه لاری وکولی شی د خپلی پوهی کچه پورته کړی. او په آخر کی غواړم د ځینو موفقه زده کونکو نومونه چی په دغه اونۍ ډیر ښه فعالیت یی درلودلو واخلم٫ لکه یلدا٬ مریم٬ سمیه ..... غوندی. او په آخر کی هیله لرم چی ټولو زده کونکو د یو بل زده کونکو په کمک باندی کمک ولیکی او د خپلو مقاله لیکلو کچه پورته کړی. زما د انکس فلم اوسنۍ او مختنۍ مقالو لیدلو لپاره کولی شی په لاندی لینک باندی ټک ووهی: http://www.filmannex.com/MahjubaHerawiSchoolAbout the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160