چه کسی دوست داره بمیره؟

Posted on at


چه کسی دوست داره بمیره ؟همه دوست دارند برن بهشت ولی کسی دوست نداره بمیره این گفته من نیست . مال کسانی که از خدا توقع زیادی دارند خدا امتحان کردنو اول از کسانی شروع کرد که خیلی دوستشون داره پس هر کسی رو که خیلی دوست داره بیشتر عذابش میده گرچه ما که کسی به حسا ب نمی آیم اونا کجا ما کجا اگه خدا ما رو پشت در بهشت بندازه توی جهنم هم خوش حالیم حد اقل کسانی رو که دوست داریم تو بهشت می بینیم آب خنکی میشه روی سوز دلمون . ای خدا چی بگم ار داغ دلم که هرچی می کشم از روزگاره، من بد نیستم روزگار بدم کرده .اگه تمام اقیانوس ها جمع بشن وبشن جوهر روان نویسم و تمام جنگات کاغذ بشن بازم هرچی از این روزگار نامرد بنویسم کمه ،چقدر زنده گی رو به کاممون تلخ کرده . بعضی آدم ها می گن ای با با این کشور ماهم شد کشور در بدر تر از این کشور هم پیدا میشه کشور ی اون وقت پا میشن می رن تو کافرستون میگن چه آزادی ،این جا دارند کیف دنیا رو می کنند ما او.ن جا چادر بوقره که نمی دونم چه جوری مینویسنش سرمون می کنیم این جا استغفر الله راه می ندازند اون جا به قربانت شم .خوب مشکل مال خودمونه خودمون فرهنگمونو ضعیف جلوه می دیم کشور های هستند از ما فقیر تر ولی فرهنگشونو حفظ کردن میگن نه بجای جزایر نمی دونم چی برین افریقا گوشنه می رین گوشنه تر بر می گردین حالا بی خیال این چیز ها می ریم سر بحث مردن ،می گن مردن خیلی سخته خوب راستش ما که تجربه نکردیم ولی شنیدیم . ای خدا چی میشد اول می مردیم بعد تولد می شدیم یا از بزرگی می رفتیم به طرف کوچکی اون موقعه چیزی رو حس نمی کردیم و هم به بهانی کودکی مون بی گناه دار فانی رو ودا میگفتیم همه هم می رفتن توی بهشت .این دنیا با یکی یک دو نگیش این همه جا داره اونوقت هفت بهشت خدا باد هوا بره خدا یا چرا می فرستیمون جهنم خوب هر گناهی می کنیم تلافی شو سر مون تو همین دنیا در بیار  بعد چرا صد برابرشو به جونمون می ندازی .مردن چقدر سخته چی میشد وقت مردن خدا دو تا فرشته رو از آسمون می فرستاد تا من رو با خودشون می بردن توی بهشت نه عذابی بود نه مردنی درسته طمع من بالاست ولی کرم خدا بخشش خدا مهربونی خدا بالا تره حالا بگین کی دوست داره این جوری بمیره .ادم ها خیلی زرنگ هستند نه که هم این دنیا  کیف کنیم هم اون دنیا واسه همینه که خدا از همه دانا تره رازی هستم به رضای تو این ها همه رویا های بچه گونست خیالاتی که هیچ وقت حقیقتی پیدا نمی کنه دنیا سراسر امتحانه راه برگشتی نیست اون انقدر توانای داره که آسمون رو بی ستون بنا کرده  در حالی که ما سقف یک اتاق رو  با چند ستون نگه می داریم واگه او نخواد اون رو هم سرمون خراب می کنه پس تنها راه چاره پارتی بازی هستش اگه هم خوای توی اون دنیا پارتی معتبر داشته باشی ایمانی کامل داشته باش. 
About the author

160