ورزش نجات از بدبختی ها....

Posted on at


مبتلا شدن به مواد مخدر یا دخنیات خود یک نوع بد بختی بزرگ میباشد و باعث از بین بردن و تباه کردن زندگی میگردد

اشخاصی که به این مرض مبتلا هستن مدت زنده ماندن آنها کم تر است و از حالت عادی بیرون اند و با افراد معمولی در بیرون متفاوت تر زیست میکنند و در زندگی آنها دچار بسیار مشکلات و مشقت ها میگردند.اشخاص معتاد آنهایی هستن که از هر نگاه ژولیده و پاشیده اند با افراد معمولی تفاوت بسیاری دارند مانند:راه رفتن،نگاه کردن،صحبت کردن

خوردن،لباس پوشیدن،غذا خوردن و غیره حرکت های آنها

اشخاص معتاد به 3 دسته اند:اول بعضی های آنها مواد مخدر را میخورند و بعضی آنها مواد را میکشند و بعضی ها آن را بو میکنند.

مواد مخدر یا دخنیات انواع بسیاری دارد که بیش از پنج صد نوع وجود دارد که در اینجا فقط چند نوع آن را میتوان نام گرفت مانند:چرس،تریاک،هیرویین،پودر،شیشه،نصوار،سگرت،انواعی از مشروب ها و هر آن چیزیکه انسان را از حالت روحی و روانی آن خراب کند مواد مخدر گفته میشود.

راه چاره اینکه انسان دچار مواد نشه آور و مضر نگردد باید خود را به بعضی کار های که به صحت انسان فایده دارد مشغول شود مانند ورزش،ورزش یگانه راه چاره این همه بدبختی ها میباشد یک شخص ورزش کار هیچوقت کاری نمیکند که به صحت آن آسیب بزند زمانیکه یک فرد مصروف ورزش نمودن شود خود به خود از تمام دخنیات دوری میکند و زیادتر متوجه صحت،سلامتی و پیروزی میگردد

اولین کاری که برای جلوگیری از این نوع مریض ها باید شود اینست که تمام بته های مواد مخدر را ریشه کن نمایند و بعد آن تمام افرادی را که به این مرض مبتلا هستن را در شفاخانه های مخصوص برای تداوی ببرند و حتمآ یگانه کاری که برای خوب شدن آنها میکنند آنان را به ورزش کردن تشویق مینمایند زیرا دوکتوران همه میدانند که ورزش ضامن سلامتی است،پس بخاطر صحت کامل داشتن و دوری جستن از این نوع امراض و مواد نشه آور باید رو به ورزش بیاورند.

به امید سلامتی تمام مریض ها و مردم عادی و همچنان ورزشکاران.

 

نویسنده:اسما ابراهیمی

 160