چرم

Posted on at


مهمترین محصولی که از پوست ها حاصل میسود چرم است که انواع مختلف دارد و از آن وسایل بیشماری تهیه می کنند، به طور کلی دو نوع چرم به نامهای چرم های کیمیاوی و چرم های نباتی ساخته می شود و به بازار عرضه میگردد، مواد مختلف دباغی عبارتند از مواد براغی نباتی ( پوسته های تانن دار درخت بلوط، درخت اپیکا، درخت بید، ریشه های تانن دار، برگهای سماق، میوه بلوط، بادام هندی). مواد دباغی کیمیاوی ( املاح المونیم مانند سولفات المونیم، پوتاسیم سلفیت، املاح کروم مانند کرومیت آهن و کرومیت سرب و املاح آهن مانند سولفات بازیک آهن. چرمسازی امروز یک صنعت بزرگ است که در خارج انستیتوت های مستقل وجود دارد که متخصصان و کارشناسان را درین بخش تربیت میکنند و در خدمت اجتماع قرار میدهند. برای ساختن چرم های کیمیاوی مراحل زیر بالای پوست انجام می یابد: نرم کردن و شستشوی پوست، مرحله زدودن مو، لاش گیری، زایل کردن چربی، خنثی کردن محیط و یا مرحله آهک گیری، آنزانم دادن، تنظیم محیط اسیدی یا نمک دادن، تغذیه پست و بالاخره عملیات مربوط به آرایش چرم که شامل تراش پوست، رنگ آمیزی، خشک کردن، نرم ساختن، سنباده زنی، رنگ امیزی اصلی و بالاخره مرحله شفاف کردن و نظایر آن میباشد. چرم های نباتی اغلب از پوست های ضخیم گاو و گاومیش به دست می آید و چرم های حاصله آن دارای ضخامت در حدود (3-4) میلیمتر میباشد در حالیکه چرمهای کیمیاوی ضخامت شان از ( 8/1- 2/2) ملی متر تجاوز نمی کند، برای ساختن چرم های نباتی از مواد نباتی استفاده میشود که در ترکیب خود ماده ای بنام تانین دارند. انواغ مختلف چرم نباتی و کیمیاوی عبارتند از: 1- چرم های بزی 2- چرم های دستکشی گوسفندی 3- چرم های روۀی از گاو و گوساله 4- چرم های روۀی نبوک از گوساله 5- چرم های روۀی ناگو از پوست گوساله 6- چرم های جراز بز و گوسفند و گوساله 7- چرم اشپالت 8- چرم خوک 9- چرم لباس از گوساله 10- چرم آستری از گاو، گوسفند، بز و خوک 11- چرم ضد آب یا چرم واتر پروف از گاو و گاومیشAbout the author

jamal-naser-raoufi

Jamal naser is from herat Afghanistan. He is studying at istaqlal high school.

Subscribe 0
160