خصوصیاتی در مورد دوست خوب

Posted on at


دوست خوب,همراز,هم صحبت,با درک و با فهم است.دوست خوب انسان را به خوبی می تواند درک کرده و همرای دوست خوب میتوان درد دل کرد.پیدا کردن دوست خوب بسیار کار دشوار و سختی میباشد.و زمانی که ما خصوصیات دوست خوب را بفهمیم به آسانی میتوانیم درک کنیم که آیا دوست خوبی داریم یاخیر؟ درنخست به رفتار وی ببینیم که همرای ما چه قسم برخورد میکند.آیا این رفتار او شایسته ما است؟ یا خیر.خصوصیات دوست خوب شامل : وفاداری, سخاوت,درک و صداقت میباشد 


وفاداری:یکی از خصوصیات دوست خوب وفاداری است.وفاداری میتواند رابطه اصلی را بین دوستان برقرار کند یعنی اینکه زمانی شما برای وی حرفی میزنید و یا راز دل میکنید آیا او میتواند راز دل شما را فاش نکند و یا اینکه او پشت سرشماغیبت نخواهد کرد؟ پس اول باید ازخود کرده و بعد با وی دوست شویم تا حدی برای شما کار را آسان خواهد کرد.


سخاوت:بخشنده گی و سخاوت یکی از خصوصیات دیگر دوست خوب است یعنی اینکه آیا او مال خود را میتواند با شما شریک سازد و یا به شما ارزش قایل خواهد بود ویا اینکه شما زمانی به مشکلات مالی برخورد میکنید آیا او شما را کمک خواهد کرد.این یک راه حل دیگر برای پیدا کردن دوست خوب میتواند باشد.


درک:یک دوست خوب باید درک و فهم داشته باشد.اگرشما حرفی میزنید به حرف شما گوش داده و شما را درک کند و یا اگر نمی داند سوال کند و خود را بفهماند.و با مشکلات شما غم شریکی کند.شاید توانست دوست خوبی را پیدا کرد.


صداقت:از مهمترین عمل دوست خوب,صداقت است.که آیا میتواند با شما با صداقت رفتار کند یانه؟به طور مثال وقتی شما درس را می خوانید اگر مشکلی دارید به شما مشکل تان را بگویید و حل کند و به هیچ عنوان از شما دریغ نکند.و درمقابل دیگران شما را شرمنده نکند.و زمانی شما این خصوصیات را در مورد دوست خوب بدانید دیگر به مشکل پیدا کردن دوست خوب برابر نخواهید شد. امیدوارم بتواند شما برای پیدا کردن دوست خوب کمک کند و بتوانیم دوست مورد علاقه خود را پیدا کنید.About the author

asma-faqiri

اسما فقیری در اول حوت سال 1379 ه .ش مطابق به سال 2000 م در ولایت باستان و باشکوه هرات دریک خانواده متمدن و علم دوست دیده به جهان گشود و اولین فرزند والدین خود میباشد . اسما نظر به استعداد ویژه خویش با توجه به سن کمی که داشت…

Subscribe 0
160