پولیس سالم؛ تطبیق کنندۀ قانون در جامعه

Posted on at


برقراری قانون در اجتماع، یکی از بزرگترین نیازهای یک جامعه است که نیروهای پولیس در تلاش تأمین آن هستند


نیروهای پولیس که از سلامتی روحی و جسمی کامل برخوردارند، می توانند برقرار کنندۀ قانون در جامعه باشند


.


امان یکی از باشنده گان ولایت هرات، می گوید: پولیس نقش اساسی را در برقراری قانون دارد در حالی که بیشتر کسانی که عضو پولیس هستند از سلامتی کامل روحی و روانی برخوردارند، در نتیجه ما می توانیم جامعه یی کاملن قانونی داشته باشیم


.


وی افزود: من همیشه آرزو داشتم تا کشوری داشته باشم که در آن نظم برقرار باشد و همیشه چیز به خوبی پیش برود و این زمانی ممکن است که قانون در جامعه عملی شود، حالا می بینم واقعأ به آرزویم رسیده ام


با توجه به اینکه پولیس تطبیق کنندۀ قانون در جامعه است، پس باید از سلامتی جسمی و روانی کامل برخوردار باشد


.


احمد ضیاء یکی از سربازان پولیس در کابل، می گوید: اکثر همکاران پولیسم از سلامتی کامل روحی و جسمی برخوردارند و این افراد به آسانی و بهترین شیوه وظیفه شان را انجام می دهند


او افزود که باید این مسئله در زمان استخدام افراد به صفوف پولیس نیز در نظر گرفته شود


امین که از دانشجویان کابل است، می گوید: تطبیق قانون از مسائلی است که باعث رشد و ترقی یک کشور می شود و تطبیق قانون هم با تلاش های پولیسی سالم انجام خواهد شد


او از تلاش های پولیس در راستای تطبیق قانون، تشکری کرد و گفت که جامعۀ بدون پولیس مانند خانۀ بدون چراغ است


.


داشتن جامعۀ کاملن قانونی که معیار اصلی در آن قانون باشد، آرزوی هر انسان در سرتاسر جهان است و عملی شدن این آرزو، سلامتی جسمی و روحی نیروهای امنیتی را می طلبد.


یعنی اگر نیروهای پرتلاش پولیس از سلامت کامل روحی و جسمی برخوردار باشند، تطبیق قانون آسانتر خواهد بود


.


به باور آگاهان، برای تطبیق قانون در جامعه نه تنها نیروهای پولیس، بلکه همۀ مردم باید تلاش کنند تا جامعه یی آزاد و قانونمند داشته باشیم


 


 


نویسنده: خان آقا فیضیAbout the author

160