آرزوی من

Posted on at


 

آرزوی من پیشرفت کردن است...آرزوی من بهتر شدن است....آرزوی من بلند رفتن است....آرزوی من برآورده شدن آرزوی های من است...

میخواهم به همین سن بمانم آرزوی من است نمیخواهم بزرگ شوم از بزرگ شدن میترسم اما هر سال میگذرد یک سال دیگر بزرگ میشوم و یک سال دیگر از عمرم کم میشود به تاریخ 31 حمل سال 1376 بدنیا آمدم از آمدنم به این دنیا راضی ام میخواهم زنده بمانم نه....دلبسته این دنیا نیستم فقط از مرگ میترسم از گناه های کرده ام خبر ندارم اما آرزویم بهشت رفتن است

این دنیا برایم خسته کن شده بود آرزوی نداشتم زیرا بزرگتران هر آرزوی را که من کردم زیر پا گذاشتن از آن زمان یک جمله ی بد به ذهنم مانده بود که دیگر امید داشتن آرزو کردن را قطع کرده بودم و آن جمله اینست (آرزویت را با خودت به گور ببر)...

شاید شما بگویید خود را نویسنده میگوید این چه جملاتی است که مینویسد شاید جملات بی معنی.....اما من خود را نویسنده میگویم من مینویسم از خودم از زندگی ام از احساساتم از حرف های که در دلم هست اینجا نمیدانم کسی میخواند یا نه اما من برای خالی شدن دلم مینویسم حس میکنم اینجا همدرد زیاد دارم دوستان غریبه و ناشناس حس میکنم اینجا جملاتم در امنیت هست...من مینویسم

خوشحالم......زمانیکه حس کردم آرزویم برآورده شده....فوتبال...

فوتبال بزرگترین آرزویم نبود اما زمانیکه برآورده شد بزرگترین آرزویم شد حس خوبی است همین که حس کنی آرزویت برآورده شده در دلم آرزو های دیگر جا گرفت و این آرزو های کوچک و بزرگ باعث شد من بخواهم زنده بمانم این ها به من کمک کردند خود را بشناسم کمک کردند حس کنم میتوانم زندگی ام را خود پیش ببرم کمکم کردند تا بتوانم شخصیت سازی کنم...خوشحالم

خوشحالم که کنار فامیلم هستم....راضی ام از آدمهایی که در کنارم قرار دارند از دوستانم که بهترینن از همتیمانم که دوستم دارند و دوستشان دارم از زندگی راضی ام دیگر شکایتی ندارم یک خوشحالی بزرگ در دلم هست که حتی اگر هیچ آرزوی نداشتم و یا آرزوی برآورده نمیشد حرفی نبود مهم برایم اینست که من (زاده ی مسلمانم) گرچه رضایت خداوند را شاید نگرفته باشم از بندگی ام اما این که بنده خداوندم بسیار خوشحال و شکر گذارم

مینویسم و خوشحالم از این نوشتنم...

 

نویسنده:اسما ابراهیمیAbout the author

Asma_Ebrahimi

I am goolkepr of Esteqlal team I am a student of 11 classI am 16 years old

Subscribe 0
160