روز سرنوشت افغانستان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی شانزدهم حمل سال

Posted on at


امروز مصادف است به شانزدهم حمل سال 1393 هجری شمسی روزیکه میلونها افغان در سراسر کشور انتظار آنرا داشتند و امروز آن انتظار به پایان رسید و فعلاً اندک، اندک انتخابات در حال جریان قرار دارد 


در این انتخابات هشت نامزد ریاست جمهوری رقابت میکند. عبدالله عبدالله، اشرف غنی احمدزی، زلمی رسول، داود سلطان زوی، عبدالرب رسول سیاف، محمد شفیق گل آغا شیرزی، قطب الدین هلال و هدایت امین ارسلااین انتخابات در افغانستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است در این انتخابات " دوهزار و هفت صد و سیزده تن" خود شانرا برای بدست آوردن کرسی های شوراهای ولایتی نامزد کرده اند.


شیوه گزینش رهبر در زمان احمد شاه درانی شکل گرفت و احمد شاه درانی توسط جرگه ای به حیث رهبر انتخاب گردید. امروز بیش از شش هزار مرکز و بیست و یک هزار محل رای دهی در سراسر افغانستان باز خواهند بود امروز سومین انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان است و این آزمون بزرگ فرا راه فرد، فرد ملت افغان قرار دارد که در گوشه، گوشه یی از سرزمین مان در حال جریان است روز و لحظه تاریخی که مردم افغانستان منتظرش بودند فرا رسید پس برما لازم است که این وجیبه دینی و رسالت بزرگ تاریخی را به نحوه احسن پذیرا باشیم. نخستین رای امروز ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی توسط احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات شکل گرفتمسئله انتخابات یک امر دینی و شرعی است و رای دادن وجیبه دینی و ملی هر افغان است. زیرا رای همه مان اهمیت دارد و آینده ساز افغانستان است امروز زن و مرد افغان سرنوشت آینده خود را تعیین میکند رای دادن نه تنها حق بلکه مکلفیت اخلاقی و مسؤلیت شهروندی نیز میباشد " قانون اساسی افغانستان حق رای را به تمام شهروندان یکسان در نظر گرفته است "امروز روز جشن ملی در سراسر افغانستان است و این وجیبه دینی و ملی و رسالت تاریخی فرد، فرد ملت افغان است که مسؤلیت ایمانی خود را در قبال کشورش ادا کرده و زعیم آینده خود را خودشان بر گزیند. رای از حقوق اساسی شهروندان است وبه عنوان یک میثاق جهانی به رسمیت شناخته میشود. به امید آینده بهتر افغان و افغانستان و به امید یک انتخابات عاری از تقلب و تخلف زنـــــــــده بـــــــــــــــــاد افغــــــــــــــــــانستـــــــــــــان!...


 


با اظهار سپاس و امتنان....


نویسنده: "هــــــــــــــانیه صدیقی"About the author

160