زندگی نامه مخفی بدخشی

Posted on at


مخفی یکی از ادیبه های معروف افغانستان و یک شاعره با استعداد و فاضله محیط بدخشان می باشد. مخفی دختر مرحوم میر محمود شاه بدخشی است.


پدر مخفی یکی از بزرگان بدخشان بوده و شخصا در شاعری و ادبیات فارسی دری ید طولای داشته و در اشعار خویش عاجز تخلص می کرده است. مرحوم میر محمود شاه سه اولاد داشته که یکی از آنها میر محمد شاه غمگین و دیگرش میر سهراب شاه متخلص به سودا و سومی دختر فاصله اش مخفی بوده است.


چون شخی میر محمود شاه مرد دانش پژوه و آدم عالم و با فضیلتی بوده, بنا بر این در آموزش و پرورش فرزندان خود از هیچگونه جدیت کوتاهی نکرده است. پسران او همه با فضیلت و شاعر بوده اند.مخفی در قریه قره قوزی واقع در پنج مایلی شمال غربی فیض آباد بدخشان که از نقطه نظر مناظر طبیعی خیلی نطر فریب است سکونت دارد و تمام هوا و هوس دنیا را ترک کرده است.


او انیسی بجز از قرآن پاک و کتاب و قلم و کاغذ برای خود اختیار ننموده و مقرر داشته, هر آنچه محصولیکه از املاک و اراضی مورثی او عاید می شود همه را در راه خدا به عابرین, مسافرین و مساکین ایثار می نمایند. شاید متجاوز از سی سال است که مخفی این رویه را در حیات خود اختیار نموده و با این اساس تا حال رفتار دارد.


 


چون د ردامن اثل فضیلت پرورش یافته است خودش به شاعری تمایل نشان داده است. دیوان اشعار مخفی بدخشی خیلی ضخیم است و حاوی غزلیات, رباعیات, مراثی, مخسات, مسدسات, قصاید و مراسلات منظوم می باشد. آثار او را اینجانب بنام لعل پاره های در مجله کابل چاپ کردم.


بعد از آن نتوانستم که این سلسله را تعقیب کنم بسیار آثار آن از بین رفته است که خودش هم متاسف و متاثر است و چند غزل آنرا فرستادم طور نمونه آنرا بگیرید و چون یک جوان متتبعهستی خودت در پی آن زحمت بکشتا بتوانی آثار آنرا با دیگران خصوصیات زندگی آن بدست بیاوری خود مخفی هم شهرت نمی خواهد خدا کند که درین کار خطیر موفق شوی و خاطره خوبی در اینکار داشته باشی و مردم ادب دوست بدخشان را از این کار پسندیده ات مسرور و محفوظ بسازی.
About the author

160