سرکه

Posted on at


ازجابر بن عبدالله روایت شده است که روزی پیغمبرخدا (ص) دست مرا گرفت وباخود به منزل برد وبرای او تکه ای نان آوردند . پیامبر فرمود : (( آیا هیچ غذا یا خورشی نداریم ؟))   گفنتد خیر به جز سرکه چیزی نداریم . پیامبر فرمود ((سرکه غذا یاخورش خوبی است )).جابر میگوید : از زمانی که این سخن را از رسول خدا شنیدم ,به خوردن سرکه علاقه مند شدم .


دانشمندان دریافته اند که سرکه فواید فراوانی دارد . آنها میگویند : سرکه درخلال چند دقیقه میکروب های درون معده را از بین میبرد .چنانچه نتوان مواد مورد نیاز سالاد را به خوبی ضد عفونی کرد ,سرکه داخل آن ,آنها را ضد عفونی میکند ودر چند دقیقه میکروب های داخل وخارج از معده را از بین میبرد .


حتی معده را از اسهال ومسمومیت مصئون نگهمیدارد. همچنین در آن مواد معدنی , پتاسیم ,فسفر ,کلرین ,سدیم ,منیزیم ,کلسیم وگوگرد وجود دارد .مقدار کالری آن صفر است .سرکه به درمان التهابات دهان وحلق کمک میکند . چربی ها را از بین میبرد . درد شقیقه ها را کاهش میدهد . باعث بهبود التهاب مفاصل واز بین رفتن رسوبات داخل رگها وشریان های بدن میشود .


سخن پیامبراز روی هوی وهوس وبیهوده نبوده است. بلکه سخنان او وحی است که براو فرستاده میشد .اوطبیب روح وجسم انسان هاست.


ابن القیم می گوید : ((سرکه ترکیبی از گرمی وسردی است .سردی آن بیشتر است .از هدر رفتن مواد جلوگیری میکند . طبع وسرشت آدمی را لطیف میکند . سرکه برای معده ملتهب مفید است .


باعث از بین رفتن بیماری تب زرد یا یرقان میشود ,زیان های داروهای کشنده را از بین میبرد . خون وشیر منعقد شده در بدن را حل میکند .برای طحال مفید است .باعث تازه شدن پوسته ودیواره ء  معده ورفع یبوست میشود .تشنگی را بر طرف میکند .ازبوجود آمدن ورم ها جلوگیری وبه هضم غذا کمک میکند .غذاهای غلیظ وسفت را نرم وخون را رقیق می نماید .چنانچه به همراه نمک مصرف شود برای کسی که قارچ سمی وکشنده خورده است مفید است .


چنانچه جرعه جرعه نوشیده شود ,برای درمان لخته خون وگره های بوجود آمده در فک مفید است .


چنانچه سرکه گرم مضمضه شود برای درمان درد دندان مفید است ولثه ها را تقویت میکند .همچنین برای درمان ورم های شدید وسوختگی مفید واشتها آور وخوشبو کننده معده است ....


در واقع پیامبر به درستی فرموده اند : ((سرکه غذا یا خورش خوی است )). About the author

farhadhakimi

Farhad Hakim was born in Nimroz-Afghanistan. He is graduated from Tajrobawi High school in Herat. Farhad is studying Computer Science field in Qhalib private Higher Education University in Herat-Afghanistan. He has worked as cultural and consultant employee extensively in Nimeroz, Herat and more recently in Kabul.He has started to work…

Subscribe 0
160