شیرینی های دوران کودکی

Posted on atچه زیباست وقتی کودک هستیم ، وقتی سرگرم بازیچه هایمان و از تمام رنج های دنیا دور و تنها غم و شادی مان وابسته به بازیچه هایمان میباشد ، رنج و درد برایمان معنایی ندارد و همیشه در هر شرایط در دنیای زیبا و بدون درد و رنج و هر نوع سختی مان قرار داریم ، بهترین دلخوشی هایمان دوستان کودکی مان و بازیچه هایمان هستند که همیشه سر گرم آن ها هستیم


کودکان موجوداتی کاملا حساس هستند ، بسیاری از کودکان ما با روانی خسته و آشفته رشد یافتند ، اما دیگر اجازه دادن به دشمن برای تکرار مصیبت ها برایمان ننگ آور است


 


کودکان خوشبخت ترین شخصیتهای زمینی هستند ؛ چون درد و رنج برایشان معنایی ندارد ، هیچ مسؤلیتی در برابر تمام کارهای زندگی ندارند فقط خوردن و خوابیدن و سر گرم بازیچه هایشان بودن است ، کودکان زود پژمرده میشوند و زود میتوان آنها را مثل یک گل بهاری تازه کرد و خوشحالشان ساخت ، باید با کودکان رفتار نرم و ملایمی داشت هرگز با آنها از خشونت نباید کار گرفت ، باید آنها را سر زنده و شاد و سر حال نگهداشت


 


کودکان در یک خانه خوشی را بوجود میاورند ، فضای خانواده را شاد و پر از خوشی ها میسازند ، دوران کودگی دوران زیباییست ولی افسوس که زود گذر است و چیزی که گذشت دوباره بر نمیگردد ، کوشش کنیم کودکان مان را دوست بداریم و با آنها رفتار شائسته ای داشته باشیم و هرگز با آنها از خشونت کار نگیریم و تمام نیاز هایشان را بر آورده سازیم تا کودکانی سالم و خوب بزرگ شوند


 


نویسنده : امید دورانی


برای رفتن به بلاگ قبلی روی لینک کلیک کنید


http://www.filmannex.com/blogs/199856/199856About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160