از طلوع آفتاب در فلم انکس با سواد دیجیتالی, بازرگانی جهانی, امتیاز ویژه و پول مجازی لذت ببرید - بخش دوم

Posted on at


 ملیون ها آمریکایی حساب بانکی ندارند و بسیاری از آنهاییکه دارند بر اساس عامل های زیاد خارجی دسترسی شان محدود است.


فقط به ملیاردهای نفر بویژه بانوان در کشورهای در حال توسعه بیندیشید که در بقیه بخش های جهان از داشتن حساب بانکی محروم اند. مهر ورزیده مقاله بانو رویا محبوب, 2013 زمان صد, دیدگاهش در مورد پول مجازی و واحدهای پولی دیجیتالی را بخوانید:پول مجازی بحیث واحد پولی دیجیتالی برای غلبه بر بر محدودیت های بانکی در کشورهای در حال توسعه. همچنین مصاحبه بانو محبوب را با بلومبرگ(Bloomberg)  اینجاه بخوانید.


بانو رویا محبوب, 2013 زمان صد.


با سپاس از مهندس نرم افزاری ایتالیایی ما که امتیاز ویژه را با تعقیب ردپاه گالیلیو(Galileo)  ایجاد کرد که ما را قادر میسازد تا دیدگاها, موفقیت و کمیت را اندازه بگیریم.سپاس از واحدهای پولی دیجیتالی مانند پول مجازی که با تعقیب خانواده میدیسی (Medici)  دیدگاه هنری و مالی جهانی شان که بشکل معمول به آن نوزایش میگویند, ایجاد گردیده است. ما میتوانیم تا بهترین هنرمندان و آموزگاران را با سهمگیری و پرداخت عادلانه, بدون محدودیت های جغرافیایی و تبعیض پاداش دهیم و تمویل کنیم.


 


کاپیلا دی مگی(Cappella Dei Magi)  توسط بینوزو گوزالی(Gozzoli) . منبع: دانشنامه ویکی پیدیا


 


در صورتیکه به خانواده فلم انکس هنوز نپیوسته اید,  بیش از این منتظر نباشید و همین حالا خود را از صفحه شخصی من ثبت نام کنید, من درآمد مرتبط خود را به بنیاد بانوان انکس خواهم پرداخت.About the author

arsalanrostami

arsalan rostami is from Afghanistan, who is living in Herat city. he is student and interested in social media

Subscribe 0
160