کتاب دارای چه اهمیتی می باشد.

Posted on at


کتاب در لغت ازکتابت گرفته شده وبه معنای نوشته می باشد. که توسط افراد با تجربه وفهمیده نوشته می شود. کتاب یک وسیله یی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، مدنی، تعلیمی، تربیتی وغیره می باشد که دارای اهمیت زیاد در زندگی انسان است. .همچنین کتاب دارای اهمیت تاریخی مهم می باشد زیرا توسط همین کتاب تمام حوادث تاریخی (زندگی پیامبران، شخصیت های مهم جهان، جنگها، رسم ورواج هاوغیره) به ما ونسل های آینده انتقال می نمایدباید ازکتاب ها به بهترین شیوه استفاده نماییم ودرحفظ ونگهداری آن کوشش نماییم واز تخریب وضایع شدن آن جلوگیری نماییم چرا که نویسنده گان در راه نوشتن وچاپ آن زحمات زیادی را متحمل می شوند. این کتاب دارای جایگاه عظیم می باشد زیرا گنجینه علمی می باشد که هر گونه اطلاعات ومعلومات را به انسان می دهد. وبا مطالعه کتابهای گوناگون انسان می تواند فهمش را بالا ببرد ودرست و بد را از هم تفکیک کند.دین مبین اسلام هم به کتاب اهمیتی را قائل میباشد ومسلمانان را برای مطالعه آن تشویق می نماید. بزرگترین ومعتبر ترین کتاب در دین اسلام قرآنکریم می باشد که خداوند(ج) آنرا برای رهنمایی بنده گانش نازل کرد. قرآنکریم کلام خدای متعال است که توسط حضرت جبرائیل(ع) به حضرت محمد(ص) خاتم پیامبران نازل گردید. قبل از قرآنکریم سه کتاب آسمانی دیگر به سه پیامبرنازل گردید اما با ایجاد مشکلات که ازجانب مردم در آن ها بوجود آمده بود همه گی باطل گردیدند که آن کتابها عبارتند از: تورات به حضرت موسی(ع)، زبور به حضرت داؤود(ع)، انجیل به حضرت عیسی(ع)در سابق کتاب کم بود ومردم به آن بیشتر اهمیت می دادند اما حالا که کتابها زیاد شده ذوق وعلاقه مردم نسبت به آن کم گردیده است. که باید برای ایجاد فرهنگ مطالعه تلاش نماییم ودیگران را به مطالعه کتابهای مختلف تشویق نماییم وفرهنگ مطالعه را در کشورمان رواج نماییم تا که سطح علم ودانش ما بالا برود وشاهد پیشرفت های مختلف در زمینه های گوناگون باشیم.کتاب می تواند بهترین ونزدیکترین دوست برای انسان باشد. وقتی انسان خود را به مطالعه آن عادت بدهد و وقت خاصی را به مطالعه کتاب اختصاص بدهد از آن نتایج مفیدی را بدست آورده و سبب رشد و پیشرفت عقلی وجسمی وی می گردد. آینده شخص با درک وفهم کامیابی سربلندی می باشد. 


 


  About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160