اندیشه فلیپ سیمور هافمن – اگر میتوانید آنرا در اینجاه بسیازیدَ آنرا در همه جاه خواهید ساخت.

Posted on at


امشب با همسر خود و سه فرزند خود به کنار دریا رفتم تا از منظره دریای خاوری نیویورک لذت ببریم. هر باریکه آنرا میبینم قدرت نیویورک و سخنان فرانک سینترا(frank Sinatra) به یادم می آید. اگر میتوانید که آنرا اینجاه بسازید میتوانید که آنرا همه جاه بسازید. 


در فرجام شب به یک مهمان پذیر ایتالیایی بنام باربلو(Barbalu)  رفتیم و یک غذای عالی ای خوردیم. اما خاهرزن من اندریا(Andrea)  مرا از مرگ فلیپ سایمور هافمن(Hoffman)  یکی از مورد علاقه ترین هنرمندان من در نقشش در فلم خوشی مرا آگاه کرد. او چهل و شش ساله بود و غم انگیز ترین چیز در موردش اینست که او سه کودک از خود به جاه گذاشته است. 


سوپربول به یک صحنه غیرمعقول آزاردهنده تبدیل گشت.


About the author

arsalanrostami

arsalan rostami is from Afghanistan, who is living in Herat city. he is student and interested in social media

Subscribe 0
160