جلسه اضطراری نمایندگان سراسری شورا های سبزیجات و ترکاری ها

Posted on at


اجندای جلسه، رسیدگی به وضع سیلاب زده ها،


رییس مجلس بعد از تعارفات معمول با کوبیدن ملی سفید بر سر کدو خشک از هییت اداری خواست تا ردیف وار حضور حاضران و غیر حاضران را اعلان کند. هییت اداری با پاک کردن عرق از جبین و چند ورزش کوتاه کبریتی به شرح ذیل اعلان حضور نمایندگان را به رییس مجلس ارایه کردند.


از گروه کدو تنبل ها و کدو آبی ها در تالار کسی حضور ندارد و بر اساس گذارشات رسیده از مناطق سیلاب زده گان برای نجات از غرق شدن در جریان سیلاب های وحشی و کپ نافهم آن عزیزان را زیر بغل کرده و خود را از غرق شدن نجات دادند، و کدو های عزیز را به سیخ و تیرچه های چوبی خانه های ویران شده آویزان کردند. تا خشک شوند که این کار شان خلاف قانون مقررات بوده و لازم است هییت برای آزادی نماینده ها و کرفتاری مجرمین فرستاده شود. گروه چمبر خیار و تره خیار ها همه حاضر و بر کرسی های خویش چسپیده، شکر خدا جور و تیار هستند.در دسته های ترتیزک ها، کشنیزی ها، نعنایی ها تعدادی کثیری برای خوشبو سازی و تازه نکهداشتن مواد غذایی دسترخوان های زنده ها و مراسم ماتم داری و چهلم زیر خاک شده ها عازم ساحات و مناطق مصیبت دیده شده اند، مرحبا و ماشا الله.


نماینده های گروه مرچکی، مرچ تند و دلمه یی ها و سیرچه ها هفت عدد شان حاضر و قرار معلومات متباقی شان در مجالس تالار ها، دعوتی، پارتی ها و بزن و بکوبها مشغول معامله هستند.از دسته ملی سرخک ها، گندنه یی ها، ترپچه یی ها و پیازچه ها کسی در تالار دیده نمیشود قرار اطلاع به همکاری بانجان رومی ها برای تهیه سلاته و دیزاین دسترخوان های هییت های اعزامی خود سر و فلم ساز در ساحات آسیب دیده مشغول خدمت و پذیرایی هستند.


قرار اطلاع گروه بادرنکی ها، شبدیها، ریحانی ها و شلغمی ها در تنگی تالغان به دست گروه از نامردان اختطاف شده اند، بمبیرک های و پشه خورک ها و زن مار ها در جستجوی یافتن عزیزان گم شده هستند. از گروه هندوانه یی ها و خربوزه یی ها و لبلبویی ها چیزی در تالار مشاهده نمیشود. مراتب خدمت مقام عالی از حضور نماینده ها خدمت تقدیم شد.هییت اداری استدعا دارد دو ساعتی وقت به ما بدهید تا ماندگی کرفته، چرت زده کمی خواب شویم. صدقه سر تو رییس جان شویم الله آمین.


آه رییس٬ ما یاد ما نرود، گزارشات تسلیت، همدردی و همکاری ها از سراسر کشور آمده خو حوصله خواندن نداریم می رویم خواب شویم، آلهی صدقه سر تو، ریس شویم برای ما کمی آه للو بخوان،


خواب آلود بچم بکن بریم رکات چلا وی وی را بگذار رفقا خواب خوش و شیرین برای تانوالله خیر رازقین160