چهارشنبه سوری

Posted on at


همانطور که می دانیم از قدیم رسم است که در روز چهارشنبه آخر سال مردم باید به دیدن بزرگان رفتن آتش روشن کردن رسیدن سال نو را یاد آوری و به دیگران تبریکی می گفتند. آنها با پریدن از روی آتش نهاد گرما روشنایی است سالی پراز گرمای محبت و روشنایی دلها را برای خود و دیگران از خدا می خواستند و به هنگام پریدن جمله معروفی را که امروز نیز استفاده می شود به زبان می آوردند آن جمله این است:سرخی تو از من زردی من از تو .و با گفتن همین جمله سلامتی و شادابی و دور شودن هر گونه بلا و بیماری را برای خود شان آرزو می کردند


 


.


اما امروز متاسفانه به همین چیز ها امیت نمی دهند و با پرتاب مواد محترقه مایه آزار دیگران و آسیب رسانیدن به خودشان می شود و می بینم که هر ساله بر اثر همین تفریح ناسالم تعداد کثیری از هموطنان یا از دنیا می روند و یا دچار نخص عضرو به خصوص ضایعه چشم می شوند اما بازهم بدون توجه به این اتفاقات به اینکار ادامه می دهند .که بسیار از آنها دچار مشکلات بزرگتری می شوند 


.بیشتر این انسانها که باعث سلب آسایش دیگران می شود با خود فکر می کنند هیچ اتفاقی برایشان نخواهد افتاد می دانند می بینند که در اطرافشان چه رخ می دهد اما باز هم به همه می گویند که در کار خود وارد هستد کارشان منجر به هیچ اتفاق بد نخواهد شود اما هیچ کس از آینده خود حتی برای یک ثانیه با خبر نیست و آنان در یک لحظه غفلت هم به خود خانواده و دیگران آسیب می رسانید .امیدوارم که هیچ گاه دیگر از این قبیل اتفاقات برای کسی نیفتد اما دوستان باید بدانید نه تنها این کار ها بلکه کار از تفریحات مخاطره آمیز دیگر فقط به انسان ضرر می رساند حتی اگر فکر کنیم که بسیار لذت بخش هم باشد نمی توانیم آنها را تفریحات سالمی بدانیم و همیشه باید از اتفاقات اطراف عبرت گرفت و عاقبت اندیش بود


.About the author

160