بانوان ورزشکار....

Posted on at


اینبار میخواهم در مقاله یی که مینویسم ورزشکاران رشته های دیگر را به معرفی بگیرم. ظریفه راجی ورزشکار در رشته تکواندو میباشد که این بانو از جمله علاقه مندان خاص ورزش تکواندو است و از تقریبآ دو سال میشود که در این رشته ورزش میکند.


وی میگوید من در طول زندگی ام به تمام ورزش ها علاقه زیادی دارم اما زیادتر به ورزش رزمی تکواندو و این حس را میکردم که در این رشته استعداد دارم و میتوانم به آرزو هایم رسیده یک ورزشکار خوب در همین رشته شوم که اکنون در همین موقیعت هستم.بنظر من و دیگر هم رزمانم که تکواندو انجام میدهیم،این ورزش برای بانوان بهتر از سایر ورزش ها است زیرا در این زمان و مکانی که ما زندگی میکنیم یک دختر حتمآ باید جنگیدن و دفاع کردن از خود را یاد داشته باشد و ورزش تکواندو میتواند به ما این جرعت را بدهد تا از خود دفاع کنیم.


ظریفه در سال 1375 ه.ش در شهر زیبای کابل بدنیا آمده است و فعلآ متعلم صنف 12 در لیسه عالی سوریا میباشد بر علاوه ورزش وی متوجه درسهای خویش نیز میباشد و میخواهد در اینده یک حقوق دان بسیار خوب نیز شود.ظریفه میگوید من زمانیکه 15 سالم بود به تکواندو رو آوردم و 2 سال میشود که این ورزش را در زندگی خود جای داده ام و دو سال پیش من در کلب آی تی اف معرفت شامل شدم آن زمان کمر بندم سفید بود اما اکنون در کمر بند آبی هستم و بعد از رسیدن به کمر بند سیاه به آرزویم میرسم و میتوانم احساس کنم که یک تکواندو کار هستم. 


ظریفه میگوید من همیشه در زندگیم خواستم تا کشورم در رشد ورزش پیشرفت های زیادی داشته باشد بخصوص در عرصه بانوان و همیشه میخواستم که وجود من نیز بتواند در رشد پیشرفت ورزش در وطنم متأثر باشد و بتوانم چیزی ره که از استادانم یاد گرفته ام به نمایش مردم بگذارم و به دیگران بیاموزانم و انشالله که به آرزویم میرسم.


 


نویسنده:اسما ابراهیمی160