شاد مانی های ماندگار

Posted on atشادمانی ها آرزو های ماندگار ماست خیلی ها میخواهند که برای همیشه شادمانی های ماندگار داشته باشند. اما مشکل اینجاست که نمیدانیم از زنده گی چی میخواهیم بخاطر چی زنده گی میکنیم اصلاً شادی چیست و چرا تمام انسانها شادی را دوست دارند و یکی از نیاز های خود میدانند ومی گویند شادی و زنده گی.

 

شادی ها جز از وجود ماست وجود ما واقعاً به آنها نیاز دارد چون تجربیات گدشته و آینده ماست گاهی وقت ها به یاد آن احساس آرامش میکنیم روز های که قبلاً داشتیم به یاد آنها می افتیم روز های که واقعاً زیبا بود آن خاطرات زنده گی را نمیتوان فراموش کرد لحظاتی که شادی به همراه داشت. شادی ها را شاید بشود خاطرات شیرین گفت خاطرات شیرینی که هیچ وقت یاد انسانها نمیرود و به همین روز های قشنگ زنده گی خود دل میبندند و تکیه به روز های گذشته شادمانی ها میکنند یعنی اینکه همیشه خود را خوشحال نگهمیدارند به شادی های گذشته خود، خود را زحمت نمدهند و گر نه در راه که ما داریم میگذریم همه جا خوشی ها لازم است که ما به دنبال آنها بریم و آنهارا در اطراف خود جستجو کنید

 

هیچ وقت نباید ما انسانها بهانه ی برای شادمانی جستجو کنیم چون هر وقت به فکر شامانی شدید همان لحظه اقدام نماید و شادمانی های ماندگار را در تمام وجود خود احساس کنید بهانه ها به همه جا هستند پس نباید بهانه گرفت برای خوش بودن خود.زنده گی را آنچه که میخواهیم ادامه دهیم و آنچه که در زنده گی ماست به آنها ها دل نبندیم باز هم خوشی ها را دنبال کنیم محکم بر جای نشستید ننشینید.

 

باید هوشیار باشد و به آلبوم عکس های گذشته و خاطرات شیرین هر لحظه و هر ثانیه شاهد تولد شادمانی ها ماندگار در زنده گی خود باشیم. اتفاقات گذشته باعث نا راحتی ما میشود باید فراموش کرد و به شادمانی های که در پیش داریم باید فکر کرد هر اتفاقی که افتاده باشد باز هم آسمان مال من است و در این سرزمین نفس میکشم و این خوب میفهمم که خداوند بزرگ من را تنها نمی گذارد و میدانیم که پروردگار عالمیان مارا عاشقانه دوست دارد

 

این چیز های بود که من نوشتم شاید حادثات خیلی خوبی در زنده گی برای شما اتفاق افتاده باشد که بتوانیم از روی همین حادثات زنده گی خوب و پر از شادمانی هی ماندگار داشته باشیم به امید روز های پر از شادمانی های ماندگارهیچ وقت بنده گان خود را از یاد نمیبرد و به خیر ها را در زنده گی آنها رقم میزند.
.

 About the author

harewa_hyahoocom

Harewa Hesamy was born in Herat,Afghanistan. she is a student in 12th class of Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160