فرهنگ

Posted on at


ولایت هرات نسبت به موقعیت خاص که در سطح کشور و منطقه دارد

از جمله ولایات کهن وباستانی افغانستان محسوب می گردد 

بعض از آبدات تاریخی آن  حتی سابقه چند هزار ساله دارد 

آبدات تاریخی و میراث  های فرهنگی  برجای مانده  از گذشته خود روایت گر قدامت تاریخی و باستانی  بودن  این ولایت و موجب  افتخار کشور می باشد  از زمان کاوش های باستانی شناسی و توجه هایی که در زمینه  شده است

انواع میراث های فرهنگی  شامل  اما کن مقدسیه "مساجد"درشهرو ولسوالی ها

:مشاهیرنامدار

خواجه عبدالله انصاری "رح"

خواجه علی موفق " رح "

امام فخرالدین رازی "رح "

گوهرشادبیگم

:قلعه های تاریخی

قلعه اختیارالدین

خانقاه

چشت شریف

سیوشان ونوبادان

 

:مجتمع های تاریخی

گازرگاه شریف

گوهرشاد بیگم

:حوض های تاریخی

حوض باغ مراد

حوض چهارسوق

وحوض ملک

وکیسه ها که "درشهر قدیم  محله مهمندها" از سال   1383  الی  1385  توسط هیت باستانی  شناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ و خانم دوکتور اوته فرانک ریس انیتتوت  باستان شناسی

برلین  آلمان   فدلال  شناسی شده و در سال های  1383  الی 1385   ثبت شده اند

در مجموع حدود  80% میراث  های فرهنگی  این ولایت ثبت  و راجستر شده است . تقریبا  40%  آثارتاریخی  و موزیم ها در  این ولایت بازسازی  شده  اند

قلعه اختیارالدین  مجتمع گازرگاه  و شهر قدیم  توسط  بنیاد فرهنگی آغاخان  بین  سال های   1384  الی  1388  باز سازی شده اند

مجتمع گوهرشاد بیگم  در سال  1388  توسط یونسگو و خانقاه  چشت شریف  و سیوشان و آرامگاه  حضرت  مولانا  جامی"رح"

 

در سال های   1387  الی 1388  توسط وزارت  اطلاعات  و فرهنگ باز سازی شده اند 

 

 

آرزو عالمیارAbout the author

arezoo-alemyar

she is arezoo alemyar , she studin in low (Ishraq)univercity , she was born in 1992 in Herat city Afghanistan , she live in ferdowsi street . she is a favorite of cooking , she is a bloger in Afghancitadel and Filmannex company.

Subscribe 0
160