جنگ جهانی دوم

Posted on at


این ویدیو از شبکه وال استریت است, بخش شبکه دیدگاه است. این برنامه توسط مری کیسل انجام میشود و در مرود روز نهایی در جنگ جهانی دوم است. در جنگ جهانی دوم آمریکا یکی از کشورهای بود که نقش بسیار اثرگذاری در جریان جنگ داشت و زمانیکه به جنگ پیوست, جریان جنگ را تغیر داد و سبب شد که جنگ پایان یابد.آرتور هیرمن مهمان این برنامه است. در پاسخ به این پرسش که اثرگذاریترین فرد در جریان جنگ دوم جهانی کی است؟ پاسخ داد که فرانکلین روزولت. چیزهای زیادی برای گفتن وجود دارد در مورد دیدگاهای اقصادی او, شخصیت او, دیدگاهای سیاسی او و همچنین دوستان سیاسی او. او خود را وقف کشورش کرده بود.About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160