امید

Posted on at


هر زمانیکه حرف از امید میشود نزد ما سوالاتی پیدامیشود که بعضی از آنها را میتوانیم پاسخ دهیم مگر در پاسخ بعضی از سوالات حرفی به گفتن نداریم. برای اینکه بتوانیم به همه سوالاتیکه پیش میایید جوابی داشته باشیم, باید اول به سوالات ذیل جواب دهیم که:


امید چیست؟


آیا انسان میتواند بدون داشتن کدام امید زندگی کند؟


آیا هدف بدون امید امکان دارد یا خیر؟برای جواب دادن به سوالات ذکر شده باید به متن زیر توجه شود.


برای جواب دادن به سوال اول باید بگوییم که امید همان عقیده وباورمان هست که همه ئ مابه فردا داریم. مگربرای جواب به سوال دوم باید گفت: زندگی بدون امید امکان پذیر نیست چراکه شخص ناامید حتی از خودش هم سیر میشود.


برای پاسخ به سوال سوم باید چنین بگویم که "همان قسمیکه برای رسیدن به یک مقصد مشخص طی نمودن یک راه لازم ضروری است داشتن امید برای رسیدن به اهداف نیز لازم وضروری میباشد."


زنده گی با آرزو و امید شروع شده و با آرزو و امید ختم میشود یقینا در دل هر فرد هزاران آرزو و آرمان است و اما گاهی اوقات همه آرزوها و امید های مان به حقیقت تبدیل نمیشود، و این دلیل نمیشود که ما از همه آرزوها و امید های مان دست بکشیم. ما باید همیشه امید داشته باشیم و از امیدهای خود دست نکشیم چونکه امید به هدف یعنی امید به زندگی.پس باید بخاطر رسیدن به اهداف خود و برای داشتن یک زندگی بهتر باید هدف داشته باشیم و برای رسیدن به هدف داشتن امید ضروریست.


انسانها وقتی به اوج کمال برای داشتن امید میرسند که احساس مهم بودن کنند و وقتی به امید شان میرسند که به آن پایبند باشند. برای رسیدن به آن از هیچ گونه سعی و کوشش دریغ نکنند برعلاوه دادن امید برای دیگران در رسیدن به هدف های مهم در زندگی شان کمک میکند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه عبدالله هاتفی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Hatifi-Herat/blog_post About the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160