هنر نقاشی و خوش نویسی

Posted on at


هنر نقاشی و خوش نویسی

خوش نویسی یکی از هنرهای بی مثال فرهنگ ماست که از لحاظ ظرافت و زیبایی در محراق هنرهای تجسمی قرار دارد.

خطاطی و خوشنویسی با خط ( فارسی- عربی) هنر یگانه و مختص به خود در جهان است خطاطان و خوشنویسان وطن ما با شایسته گی و مهارت این هنر ناب و درخشان را به حیث فرهنگ اصیل شرقی و اسلامی به فرهنگ جهانی معرفی و آن را غنا بخشیده اند.

 

از این چه مقام والاتر به خط ( عربی – فارسی) می تواند باشد که قرآن کریم ، کلام ربانی با این خط نوشته شده است.

قرآنکریم با هر خط دیگر که نوشته شود ،آن نسخه ترجمه قرآن است نه خود قران با این خط کلام خدا از عالم لایتناهی به قالب دنیای ما در آورده شده است.

 

خط ( عربی – فارسی) مظهر معنویت فرهنگ ماست ، که همه جنبه ها و ابعاد معنوی فرهنگ در آغوش و چهره زیبای آن تا اکنون نگهداری شده و جاویدانه گی یافته است.

هیچ خط دیگری را نمی توان این قدر زیبا نوشت.

 

تناظر و تناسب  حروف  در خط ( عربی – فارسی ) آنچنان با ظرافت و لطافت رعایت شده که اگر به اندازه مویی از تناسب آن کم تر یا زیاد تر نوشته شود به ساده گی آن نقص  تشخیص می گردد.

خط ( فارسی _ عربی ) در طول تاریخ روی ملاحظاتی که در عرصۀ نقاشی و موسیقی بوده ،بار این دو هنر لطیف را به دوش کشیده است به این سبب است که در مواردی این خط و خوشنویسی به نقاشی و تصویر سازی تغیر یافته است.

 

 

ادامه دارد...About the author

160