کمرویی با همسر

Posted on at


 


یکی از مواردی که در این گونه خانواده ها دیده می شود. این است که فرد کوچکتر دچار نوعی کمروی است و نمی تواند به راحتی مشکلات خود را با همسر خود در میان بگذارد. لذا حرف های ناگفته در این خانواده ها بسیار است و مجالی مناسبی برای طرح آنها وجود ندارد.سخنان نا گفته بر دل فرد رنجید سنگینی می کند و گاه به فضای بیرون از خانه کشیده شده، برای دیگران مطرح می شود و این امر مورد قبول و پزیرش فرد بزرگتر نیست. زیرا او فکر می کند که همسرش اسرار خانواده را به بیرون از خانه برده، برای این و آن نقل می کند و این خود موجب بروز اختلافات تازه ای می شود و اگر فرد کوچکتر دردها را بازگو نکند، آنها به روی هم انباشته شده، او را افسرده می کند.درحالی که درد دل کردن به آرامش فرد کمک می کند و او را از این که همسری دارد که به درد دلهای وی گوش می دهد، احساس آرامش می کند، زیرا خوب شنیدن درد دلها بخشی از تسکین آلام است و بدین ترتیب فرد به پالایش روانی دست می یابد. وجود چنین فضای در خانواده ضامن سلامت و بهداشت روانی زوجین است. وجود کمرویی بسیار و رنج آور مانع بیان دردها شده، چون تخلیه روانی صورت نمی گیرد، سلامت روانی فرد کوچکتر در کمرویی باهمسر قرار می کیرد.
160