طفل نعمت خداوندی

Posted on at


«طفل نعمت خداوندی»

همینطور که میدانیم طفل یک نعمت نادر وگرانبها یست که به مشیت الله(ج)برابرتمام والدین ارزانی گردانیده است نه تنها بنیاد واساس یک خانواده را تشکیل میدهد .بلکه باعث استوار ومحکم بودن زنده گی زن وشویی ویکی از نشانه های مهر ومحبت دو طرف بوده که شور ونشاط وشادی ها را به والدین هدیه می دهد طفل در جامعه از یک ارزش خاصی برخوردار میباشد .روش زنده گی طفل وبسته به پدر ومادر میباشد والدین با ید در عرصه تربیت درست اطفال شان از هیچ تلاشی دریغ ننمایند .تا یک فرد سالمی را به جامعه تقدیم کنند .اطفال از کودکی توجه به راه وروش گفتا ر کردار والدین داشته هرگاه والدین با اخلاق محسن وپسندیده با آنها رویه کنند. چرا که اطفال همه چیز را ذخیره مغز نموده ودر بزرگی آنها را به عمل پیاده مینمایند.والدین در قدم نخست باید در تادیب اطفال شان کوشا باشند. وبا هر عمل صبور اند وخوبی که نظر شان را به خود جلب می کند .اطفال شان را ز نموده وبه آنها درس راستی شجاعت را بیاموزانند تادر آینده یک شخص دانا ودلیری ببار آیند .که همه باعث مباحات والدین در این دنیا وهم در آخرت شود ودر قدم دوم باید والدین به آموزش های دینی به اطفال شان پرداخته وآنها را یک شخص صالح و یک مبلغ خوبی به دینش تقدیم نمایند. چون اگر یک طفل خوب وسالم کلان شود میتواند در وقت پیری پدر ومادر خود را کمک کند .یک بچه خوب باعث سربلندی پدر ومادر خود میباشد .چون اگر نام یک شخص در یک جا به خوبی یاد شود. باعث سربلندی اعضای فامیلش میشود یک فرزند خوب نام پدر ومادر خود را بلند میکند پس باید پدر ومادر در وقت طفلیت طفل شان بسیار دقیق باشند ذهن یک طفل مانند یک دیوی است .هر چیزی که در دوران کودکی طفل بیاموزد همان چیز به حافظه او میماند چنان که گفته اند (فرزند صالح گلی از گلهای بهشت می باشد )About the author

160