مشکل برق

Posted on at


به نام خدا


 


  


 


 


 


مردم شهر هرات در حدود چندین سال می شود که دارای نعمت برق هستند ولی این برق هم مانند امنیت که در سالهای اولیه خوب بود و بعدا خراب شد بدین منوال پیش رفت تمامی مسولین برق هرات مانند والی های این شهر در مدت دو یا سه سال تبدیل می شوند مردم این رئیسان را بی کفایت می دانند و لی آنها مشکل برق عناوین زیادی می گویند به طور مثال زیاد شدن خانه ها مسکونی و یا هم خراب بودن وسایل کشور های که از آنها برق وارد می گردد و همچنان مشکل عمده دیگر نپرداختن پول صرفیه برق می باشد نکه بخش عمده ای از آن سوی نهادها دولتی داده نشده است.


 


و در ولسوالی ها ی هرات هنوز هم مردم برق ندارند و خود دست به کار شده اند و از نیروهای آبی و یا هم سولر های برقی برا ی خود برق تولید می کنند و پرسش اینجاست با این همه پول که در وزارت آب و انرژی اضافه می آید چرا ما هنوز به خود کفایی نرسیدم پس وزیر آب و برق چه میکند


به امید روزی که این پست های کلیدی به دست آدم های خبره و کار فهم باشد


اسلام علیکم و رحمته الله و برکاتهAbout the author

160