راز موفقیت

Posted on at


 


موفقیت دست یابی به آرزو، کامیابی و رسیدن به اهداف را گویند. رسیدن به موفقیت در اثر سعی و تلاش ها ی زیاد و با اهداف بزرگ میباشد. هر انسان آرزوی رسیدن به موفقیت و کامیابی را دارد و همیشه با کوشش و انرژی که در خود دارد ، خود را به موفقیت نزدیک تر و کامیاب تر احساس میکند


 


موفقیت دست نیافتنی نیست راه بدست آوردن آن بسیار ساده است باید زحمت کشید وراحت ننشست بعضی به آن میتوانند برسند، اینکه خود را باور و بر خود اعتماد دارند شکست را هیچ وقت قبول نداشته و خود را پیروز و پیروز میدانند روز به روز به آن نزدیک شده میروند


عده ی دیگری هم هستند که برای رسیدن به موفقیت باید یک راه طولانی را پشت سر گذاشته تا به موفقیت و یا هم پیروزی های خود برسند این اشخاص باید کوشش و سعی تلاش های شان بی دریغ باشد مشکلات و خستگی های که در سد راه شان را میگیرد نباید در مقابل آنها بیستند بل آنها را باید سد راه خود دور کرده تا اینکه رسیدن به موفقیت برای شان مشکل نگردد


بعضی ها هم هستند که گام های که به منظور موفقیت بر میدارند بر عکس از آن دور میشوند اما چرا این قسمی میشوند. اینجاست که عده ی راز موفقیت را میدانند و عده ی دیگری هم نمیدانند و دست یابی به آن را بسیار طولانی مدت میگویند و یاهم که دست یابی به آن بسیار کار مشکل بوده و هر شخص به آن راه یافته نمیتواند و یا هم اینکه توان شناخت راز موفقیت را ندارند


موفقیت ها همیشه در چند قدمی ماست اگر انسان بتواند بشناسد و آن را ببیند و در انتخاب مسیر موفقیت چشم روشن خود را باز کند میتواند به آن برسد. راز موفقیت این است


در کار های روزمره خود پلان داشتن


داشتن هدف در زنده گی


به خود اعتماد داشتن


مشکلات و شکست را نپذیرفتن


و اینکه به امید موفقیت های خود همیش و همیش بودنAbout the author

hseba-hesamy

Hseba hesamy was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160