رفتن ماه رحمت و آمدن عید فطر

Posted on atیک ماه تشنگی و گرسنگی را تحمل کردیم و خوشبختانه از این آزمون الهی توانستیم سربلند بیرون آیم. این یک نوع امتحان نفسانی از جانب خداوند است که میزان تحمل و غلبه بر نفس بندگانش را محک میزند.
یعنی درین ماه تمامی بندگان روزه دار مهمان خوان پر نعمت خداوند هستند و با دادن افطاری و اشتراک در محافل افطار به ثواب روزه شان می افزاییند، و سفره هایشان را با نان و خرما که سنت پیامبر بزرگوار مان حضرت محمد "ص" است متبرک میسازند.
اما در آخرین روزهای این ماه متبرک قرار داریم و رمضان پر فیض و برکت کم کم در حال ترک بندگان متدین خداوند است. و مسلمین که توانسته اند ازین آزمون الهی سربلند بیرون آمده اند این سربلندی و افتخار را جشن گرفته که همانا عید سعید فطر است که با چیدن میوه و شیرینی و رفتن به خانه اقوام و خویشان این عید خجسته را بنحو احسنت تجلیل میکنند.ماه رمضان با دادن فطریه به اشخاص فقیر بپایان میرسد و درین ماه ما با چشیدن طعم تشنگی و گرسنگی از حال مساکین و فقرا با خبر می شویم و با آنان همکاری و کمک میکنیم.
شاگردان کورس فلم انکس لیسه گوهرشاد بیگم بعد از سپری نمودن دو آزمون یکی آزمون الهی و دیگری آزمون تعلیمی توانستند تا گامی موثر بردارند و موفقانه سپری کنند.درین هفته شاگردان که به دو گروپ بنام های پیشتازان و یکتا نام گزاری شده بودند و در ایام طاق و جفت تنظیم شدند بعد از اتمام امتحانات و اینکه بار سنگین را از دوش شان پایین گذاشتند توانستند موفقانه دوباره به نوشتن مقالات و انتشار آن در سایت ادامه دهند.
شاگردان مقالات متعددی را تحت عناوین مختلف به نگارش در آوردند و بعد از تصحیح در سایت فلم انکس منتشر نمودند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه گوهر شاد بیگم میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Ghouharshad/blog_post
خاطره فاخر About the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160