عید مبارک مسلمانان

Posted on at


عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت


صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت


آری ماه ی بود گذشت، توشه ی بود مهیا گردید، اما اینک در حال رفتن است و ما را میسپارد به همان خورد و برد.عید رمضان را برای تمامی مسلمانان جهان خصوصأ هموطنان گلم تبریک عرض میدارم، امیدوارم عید پُر از خوشی و امنیت در پیش داشته باشیمعید از جمله جشن های است که نام سنت اسلامی را به خود گرفته و تمامی کشور های اسلامی این جشن را به بهترین نحو تجلیل میکنند


جشن الهی! جشنی که در آن پایان مهمانی خداست، اما نباید فراموش کرد که خداوند بندگانش را زیاد دوست دارد زیرا در سال دیگر نیز بندگانش را مهمان میکند


عید رمضان پایان آزمونیست که در رمضان صورت گرفت، اما نتیجه آن اینک معلوم نخواهد شد، ولی خودمان به گونه ی میتوانیم نتیجه آن را بدست آوریم، بنأ فکر میکنیم: اگر رفتار و کردارمان عالی بوده بنأ نمرات مان نیز عالی خواهد بود و در غیر آن صورت ناکام خواهیم بود. به هر حال عید رمضان عیدیست که همه خوشحال اند و برای تبریک گفتن به یکدیگر لحظه شماری میکنند و من نیز دیوانه وار لحظه شماری میکردم تا به تمامی مسلمانان عید را از ته دل تبریک بگویم و این بهترین وقتیست که میتوانم بگویم: مسلمان عیدت پیشاپیش مبارکدر این روز شوق دیگری در دل همه پیدا میشود و این شوق یکسان است، زیرا خداوند اینگونه خواسته است، خواسته است تا همه مساویانه از عید لذت ببرند.   و این جشن را تحت نام جشن اسلامی در میان مسلمانان مفتخر گردانید


عید برهمگان مبارک، روزهای عید زیبایی دیگری باخود دارند بنأ میتوان گفت: عید زیباست، زیرا همه دور دست ها دور هم جمع میشوند و یکدیگر را ملاقات میکنند، و زیبایی عیدهم در همین است کسانی که سالها یکدیگر را نمیبینند به برکت عید دوباره دور هم جمع میشوند و دلتنگی و دوری را از بین میبرندمبارک است آن روزی که شیطان شکست خورد، شکست شیطان بر شما مبارک باد زیرا نتوانست جلوی شما را بگیرد و شما را به روزه خواری و گناه کاری وادار کند. مبارک است آن عید که شما در آن سرفراز هستید


مبارک باد عید الهی یا جشن خدای برشما و همه عزیزان دلم، به حرمت رمضانی که در حال گذر است از خدا خواهانم عیدی نصیب مان کند که همواره منتظر آنیم و تا به حال چنین عیدی ندیده ایم، عیدی که پُر از آرامش و امنیت و سلامتی باشدبارالها! به تو پناه می برم و به تو سرخم میکنم ، ما را از پُل های (که دارای فرازو نشیبی های گمراه کننده هستند )با صلاح خیر عبور بده و نگذار درگیر این فرازو نشیبی ها شویم


بارالها! عید خوبی نصیب تمامی مسلمانان دنیا کن و به حرمت رمضانت مشکلات افغانستان را حل گردان


خدایا: غلام توام کمکم کنAbout the author

160