نقش زنان در جامعه

Posted on at


زنان یکی از شاخه های اساسی مهم یک جامعه محسوب میگردند,آنان با اینکه در جامعه دارای مشکلات فراوانی هستند همواره برای رسیدن به آرزوهای های خویش تلاش و کوشش فراوانی میکنند,خشونت علیه زنان و جنگ های پی در پی در این کشور باعث شد تا قشر زنان از درس و تعلیم عقب بمانند,در حالیکه زن است که همواره برای داشتن آینده های روشن و روشن تر تلاش زیادی میکنندگاهی این مشکلات باعث میبشود تا زنان دست به کارهای جبران ناپذیری بزنند که باعث تهدید زنده گی آنان میگردد,افغانستان کشوری است که دهه های پی در پی جنگ های خونین زیادی را پشت سرگذاشته,من به عنوان یک دختر افغان در جامعه ی افغانی از مشکلات زیادی سخن میگویم که زنان در این کشور با آن دست و پنجه نرم میکنند,در حالی که وجودم مملو از آرزوهای زیادی است که برای آن از هر گونه تلاش و کوششی دریغ نمیکنم,با مشکلات زیادی که سد راهم وجود دارد باز هم به درس و تعلیم خویش ادامه میدهمیکی از آرزوهای من اینست که در آینده های نزدیک بتوانم مسدر خدمت برای جامعه ی خویش باشم و بتوانم یک دکتر موفق برای جامعه و کشور خود باشم,و بتوانم برای اشخاص پیر و اطفال و تمام مردم سرزمینم خدمت کنم,هر چند در طول روز با هزاران مشکل به درس خویش ادامه داده و گاهی با مشکلاتی همچون ممانعت فامیل و از همه مهمتر اذیت و آزار مردم روبه رو میگردم ولی باز هم مایوس نگردیده و میخواهم موفق باشم و مشکلات را در نظر نداشته و تنها برایم موفقیتم و تلاش و کوششم مهم است


 About the author

160