من همانند شما هستم.......

Posted on at


من هم مانند شما حرف می زنم می خورم می خوابم می نشینم با دوستانم صحیت می کنم درس می خوانم به مکتب می روم با دوستانم در مشکلات درس های آنها کمک می کنم


در دنیا وافغانستان اشخاص زیای هستند از نعمت های بصیرت درست راه رفتن و گرفتن چیزی باز مانده اند بنا بر دلایلی مثل عوامل جنتیکی و یا ماین ها می باشد که دست یا پاهای خود را از دست داده اند اشخاص سالم باید کوشش کنند که با این قسم افراد به مثل یک شخص بیچاره ونا توان رفتار کنند چرا که توانایی و استعداد این اشخاص از اشخاص سالم صد ها مرتبه بیشتر وبهتر است نباید به این اشخاص یا افراد حس دلسوزی به خود را دست بدهد تا سبب افسره گی آنها نگردد.بسیاری از این افراد با وجود اینکه بعضی از اعضای بدن خود را از دست داده اند دارای استعداد های زیادی می باشند مثلا با وجد نداشتن دست با دهن خود نقاشی می کنند ویا هم با ویچر خود شطرنج بازی می کنند گلالی می کنند خطاطی می کنند خلاصه بسیار کار های زیادی می کنند که شاید یک آدم سالم انجام داده نمی توانندسرمایه گذارانی که در کشور ما وجود دارند باید با این اشخاص کمک کرده و باعث پیشرفت استعداد آنها گردند اینو همچنان کمک کردن دولت هم به این اشخاص بسیار مهم و ضروری می باشد


اشخاص معلول با وجود نداشتن دست توسط پاهای خود غذا می خورند اشخاصی که کور هستند توسط خط تصویری درس می خوانند ومصدر خدمت به جامعه خود می گردند


حتی در کشور ایران معلولین با استفاده از ویلچر می توانند نیزه اندازی کنند این بسیار مهم است که به معلولین توجه صورت گرفته و به آنها روحیه بدهید


به امید اینکه به تما معلولین توجه صورت گیرد


 About the author

samira78

iam samira ansary
iam in goharshad high school
iam in tenth class

Subscribe 0
160