وراثت

Posted on at


وراثت از جمله عوامل مۆثر در تربیت، وراثت و محیط می‏باشد. پاره‏ای از تغییرات ناگهانی، مستند به ریشه‏ های کهن و وراثت های دوردستی می‏باشند که به طور مخفی در نسل های پیشین وجود داشته و در شرایط مساعد ظهور می‏کنند.


وراثت عبارت است از انتقال طبیعی بعضی از صفات و خصوصیت های زیستی، بدنی، ذهنی و اخلاقی از پدر، مادر و اجداد به فرزندان. طبق قانون وراثت بعضی از خصوصیات و صفات، بدون اراده ی انسان از طریق پدر و مادر به او منتقل شده، سراسر زندگی‏اش را تحت تأثیر قرار می‏دهد. به آن دسته از عوامل وراثتی که داخل یک کروموزوم پنهان هستند ژن گفته می‏شود.


ژن


هر سلول بدن انسان شامل 25000 تا 35000 ژن است. ژن ها حامل اطلاعاتی هستند که تعیین کننده ی ویژگی های شما هستند. ویژگی ها شامل مواردی می شود که شما از والدین خود به ارث می برید: یعنی والدین شما مقداری از ویژگی های خود را از طریق ژن ها به شما انتقال می دهند. مثلاً اگر پدر و مادر شما چشم آبی باشند، ممکن است رنگ چشم شما هم آبی شود، یا اگر مادر شما روی صورت خود کک و مک دارد، ممکن است این ویژگی را از او به ارث برید. ژن ها فقط در انسان وجود ندارد، بلکه همه ی حیوانات و گیاهان نیز دارای ژن هستند.


کروموزوم


به زبان ساده می توان کروموزوم ها را به بسته های مواد ژنتیکی تشبیه کرد که درون هسته ی سلول ها ذخیره شده اند و در واقع به شکل مولکول های (دی ان ای) همراه با پروتئین ها هستند که به این بسته ها کروموزوم گفته می شود. واژه کروموزوم به مفهوم جسم رنگی است. هم اکنون این واژه برای نامیدن رشته های رنگ پذیر و قابل مشاهده با میکروسکوپ های نوری به کار می رود که از همانندسازی و نیز به هم پیچیدگی و تابیدگی هر رشته کروماتین اینترفازی در سلول های یوکاریوتی تا رسیدن به ضخامت 1000 تا 1400 نانومتر ایجاد می شود.


 


در پروکاریوت ها نیز ماده ژنتیکی اغلب به حالت یک کروموزوم متراکم می شود. در برخی باکتری ها علاوه بر کروموزوم اصلی که اغلب ژن ها را شامل می شود کروموزوم کوچک دیگری که به طور معمول آن را پلاسمید می نامند، قابل تشخیص است گرچه تعداد کمی از ژن ها روی پلاسمید قرار دارند.


طرز انتقال صفات


طبق قوانین وراثت، جانداران (همچون انسان)، برای هر صفت خود، 2 الل دارند که یکی از آن ها را از پدر و دیگری از مادرش دریافت کرده اند. در صورتی که این دو الل یکسان باشند، فرد از نظر آن ژن هموزیگوت، و اگر متفاوت باشند هتروزیگوت است. در این صورت فنوتیپ فرد می تواند چندین حالت داشته باشد. به طور مثال اگر یکی از الل ها غالب باشد (یعنی خود را به طور کامل بروز دهد) و دیگری مغلوب باشد (اثری از خود ظاهر نکند)، فنوتیپ فرد مربوط به الل غالب خواهد بود. مثلاً، فردی که یک الل A و یک الل O برای گروه خونی خود دارد، فنوتیپ گروه خونی A را خواهد داشت؛ چرا که الل O نسبت به A مغلوب است و بروز نمی کند


همچنین، دو الل ناهمسان می توانند هم زمان خود را بروز دهند. به این حالت هم توانی گفته می شود. در این صورت، در فنوتیپ فرد، دو صفت مربوط به هر کدام از دو الل ظاهر خواهند شد؛ همچون فردی که دارای گروه خونی AB است. حالت دیگری که ممکن است رخ دهد غالب ناقص است. در این صورت، فنوتیپ فرد ترکیب و حد واسطی از دو صفت خواهد بود. همچون فردی که یک الل مربوط به موهای فر و یک الل مربوط به موهای صاف داشته باشد. در این صورت فنوتیپ موهای او موج دار خواهد بود. برخی صفات هم می توانند تحت تأثیر چند ژن قرار داشته باشند؛ این ژن ها ممکن است همگی روی یک کروموزوم، یا حتی چند کروموزوم مختلف قرار گیرند، به این حالت صفات چندژنی می گویند. تعیین اثر و سهم هر کدام از این ژن ها در فنوتیپی که فرد نشان می دهد بسیار دشوار است.


طول قد و رنگ مو از جمله این صفات هستند. به جز موادی که ذکر شد، صفاتی هستند که از این قوانین مستقل هستند. عامل بروز این صفات در کروموزوم های موجود در هسته قرار ندارد؛ بلکه به اندامک هایی که سلول تخم از گامت ها (مسئول تولید مثل جنسی) دریافت می کند بستگی دارد. همچنین، برخی صفات تحت اثر محیط قرار دارند؛ همچون رنگ گلبرگ های گیاه ادریسی که در خاک های اسیدی آبی، و در خاک های خنثی صورتی است.


انواع وراثت


وراثت جسمی


برخی صفاتی که انسان به لحاظ جسمی از پدر و مادر ارث می‏برد، صفات ظاهری مربوط به شکل و قیافه است؛ مانند: حجم، ترکیب و وضع اعضای بدن، رنگ پوست و صورت، رنگ مو و چشم، شکل و اندازه بینی، اندازه دهان، شکل لب ها، دندان ها، طول قامت، گروه خون و ... مثلاً اگر پدر و مادر هر دو بلند قد باشند، بچه ها استعداد بلندقدی و اگر آن ها هر دو کوتاه قد باشند، استعداد کوتاه قدی دارند؛ اگر یکی کوتاه و دیگری قد بلند باشد، در فرزندان آن ها بیشتر استعداد کوتاه بودن وجود دارد.


وراثت عقلی


افراد از نظر هوش و عقل با یکدیگر تفاوت دارند، بعضی از نظر عقل و هوش، ضعیف و برخی از هوش سرشاری برخوردارند. این مسئله تا حدودی به ضریب هوشی پدر و مادر بستگی دارد؛ به عبارتی، هوش فرزند، میانگین ضریب هوش پدر و مادر است. حتی حالات روحی و روانی، افکار زشت و زیبای والدین نیز به فرزندانشان منتقل می شود.About the author

MHS31

Born in Afghanistan, Ready to ....

Subscribe 0
160