کوه های افغانستان

Posted on atافغانستان یک کشور کوهستانی است که تقریبا 1بر3 حصه آنرا کوه ها تشکیل می دهد که این کوه های از لحاظ اقتصادی برای کشور ما بسیار با ارزش است چون وجود کوه باعث می شود که از طوفان های شدید و سیلاب های ضرر رسان جلوگیری کند و از جمله کوه های کشور ما که می توان نام ببریم عبارت ه کوه بابا، کوه هندوکش، هندوکش شرقی و هندوکش غربی، کوه سلیما، کوه سپین غر(کوه سفید)وغیره.
این کوه ها بسیار حایز اهمیت بوده و همیشه پوشیده از برف بوده و یک شرایط مناسبی را برای پرورش حیوانات، مردمانی که در همان منطقه زنده گی می کنند می باشد خصوصا در فصل بهار و تابستان که هوا خیلی گرم بوده و چرا گاه های مناسبی را برای تربیه حیوانات بوجود می آورد و سرسبزی زیاد می شود آنها می توانند حیوانات خود را در آن جا ببرند تا در آن جا پروش یافته و تولید مثل کنند.و اقلیم مناطق کوهستانی بیشتری در تابستان گرم و مرطوب و در زمستان آن بسیار سرد است و برف باران آن زیاد می شود که همین برف و باران های زیاد مشکلات زیاد ترانسپورتی را بوجود می آورد خصوصا در راه سالنگ که برف و باران مشکلات زیادی را در قسمت عمل و نقل بوجود می آورد و باعث راه بندی می شود و برف و باران های که در زمستان می بارد در تابستان آب شده و مورد استفاده ای زیادی دارد.بعضی از کوه های افغانستان ارزش اقتصادی زیادی دارد مثلا آن جا بهترین ساحه برای رشد و نمو بعضی نباتات مانند ارچه، بلوط، جلغوزه، نشتر، پسته، صنوبر،زیتون، تشکیل می دهد که این ها از لحاظ اقتصادی اهمیت زیادی دارد و به خارج از کشور هم صادر می شود و در بعضی از کوه های دیگر کشور منابع طبیعی مانند زغال سنگ، و نفت یافت می شود که این هم حایزاهمیت زیادی برای کشور ما افغانستان می باشد.
About the author

160