از قلب خود یاد بگیرید

Posted on at


بهترین مثال برای درست کردن وقت، قلب خود تان است. قلب یک سوم از طول مدت چرخ سه مرحله ای ضربان خود را کار می کند و دو سوم بقیه را استراحت.قلب این کار را بی وقفه و بی اشتباه و باوفاداری کامل،ازقبل از تولد تا آخرین لحظه زنده گی ما انجام می دهد. قلب یک انسان سالم در طول عمر 3 میلیارد بار می زند.آرزو دارم که این رقم به شما نشان دهد که قلب چه عمل معجزه آسایی انجام می دهد. اگر بخواهیم از قلب خود پیروی کنیم، باید روز را به 3 بخش تقسیم کرد:هشت ساعت برای کار، هشت ساعت برای خواب وهشت ساعت برای فعالیت های تجدید قوا کننده. به واقعیت که اگر از قلب خود پیروی کنیم، تغییرات بزرگی در زنده گی شخصی و در جامعه ما به وقوع می پیوندند.بعضی ها عاقلانه می گویند که به هشت ساعت خواب نیاز ندارند، و این شاید با یک ساعت فرق درست باشد. این اشخاص ممکن است بعد از ظهرها خوابند یا در طول روز فرصتی برای چرت زدن پیدا کنند. اما هر جوری که وقت خواب خود را تنظیم کنیم، معمولا خود ما میدانیم که به اندازه ای کافی خواب شده ایم یا نه. دو بخش دیگر می ماند:کار و تفریح. بعضی ها کار شان را سرگرم کننده میدانند و آنها را یک نوع تفریح حساب می آورند که به این ترتیب یک نوع تداخل ایجاد می شود. اما برای بیشترمردم کار، کار است،روز هشت ساعت. البته برای خانم های که بیرون از خانه هم کار می کنند، یا کسانی که دو سه کار را با هم انجام می دهند. برای این افراد عرق ریختن و جان کندن خلاصی ندارد. بنابر این ، وقت آزاد و مهم که به زیاد تر مردم باقی می ماند، هشت ساعت بین کار و خوا ب است.چه کسی اختیار دار وقت شما است؟یک شخصی می گفت:شبی بی خوابی به سرش زده بود و مدام از یک پهلو به آن پهلو می شد و خواب کرده نمی توانست چون چیزی او را ناراحت می کرد. در اختیار گرفتن وقت ما لازم است تصمیم بگیریم حتی اگر زیر فشار هم باشیم بازهم راهی داریم . اگر فکر می کنیم که نداریم، باید کاری کنیم که داشته باشیم، چون در غیر آن صورت فشار غیر قابل تحمل می شود.با احترام مرسل : (نیازمند)


 About the author

160