گزارش هفته وار مکتب میرمن حیاتی

Posted on at


 در این هفته امتحانات چهارونیم ماه شاگردان مکتب میرمن حیاتی به اتمام رسید. استادان ورق های امتحان شاگردان را چک نمودند و نمرات شاگردان را به زودی به اداره مکتب تحویل خواهند داد. بخاطر تعین نمودن درجات شاگردان استادان و مدیره مکتب در این هفته بسیار مصروف اند. در صنف کامپیوتر شاگردان با انترنیت کار می کنند و آموختند که چگونه برای خود یک حساب کاربری ایمیل بسازند. چون داشتن یک حساب کاربری باعث می شود که با یک هزینه کمتر با دوستان و فامیل خود ارتباط برقرارکنند.و حا لا هر کدام از آنها دارای یک حساب کاربری جداگانه می باشند و آنها بسیار تشکر و اظهار رظایت میکنند از کمپنی افغان سیتادل که این زمینه را برای .انها فراهم ساخته است
About the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 650
160