تجارت رو به رونق در کندهار

Posted on at


تولید کننده گان ولایت کندهار اخیرا نمایشگاه تجارتی را در این ولایت بر گزار نمود تا عمده فروشان را از محصولات محلی شان با خبر ساخته و آن ها را برای فروش محصولات شان تشویق نماید.


بیشتر از 250 شرکت حدود 26 نوع محصولات گوناگون شان را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند حاجی باری داد برگذارکننده نمایشگاه تجارتی و رئیس اتحادیه پارک های صنعتی ولایت کندهار میگوید.


ما محصولات خود را نه تنها برای بازار های داخلی بلکه برای فروش در ایران و پاکستان بیز تولید مینماید.


دولت پالیسی های مناسب تجارتی را عملی مینماید


و بدون شک یک آینده درخشان برای افغان های کوشا در پیش رو است. 
 About the author

maryamakbary

Maryam akbary was born in Herat-Afghanistan. She is student in Ali Shir Nawayi High School. She is interested in Computer, reading and writing.

Subscribe 1000
160