غیبت کردن در ماه مبارک رمضان

Posted on at


 در جریان ماه مبارک رمضان مردم افغانستان از علما بسیار سوالهای در رابطه با کراهیت و یا فاسد شدن روزه شان میکنند مثلا برای علما میگویند که با استعمال کریم  دندان روزه میشکند یا خیر؟ اگر در هنگام وضو کردن در حلق انسان آب رفت روزه مکروه میشود یا خیر؟ همینطور سوال ها...


ولی هیچکس را ندیدم که از یک عالم سوال کند که اگر در ماه مبارک رمضان از یک برادر و یا یک خواهر مسلمانم غیبت کنم روزه ام مکروه میشود یا خیر؟


در حالیکه غیبت را الله متعال از عمل زنا هم زشت تر و بد تر ذکر نموده است و مردمان در ماه مبارک رمضان دیده میشوند که بسیار بسادگی از یکدیگر غیبت مینمایند. زمانیکه غیبت و بدگویی از عمل زنا زشت تر باشد پس حتما روزه را خراب و خرچه دار میسازد.


انسان ها خوب میدانند که از غیبت کردن هیچ فایده نیست بلکه در عوض انسان غیبت کننده قلبش همیشه مریض و اندوهگین بوده و از مزایای زندگی که الله بزرگ برای ارزانی داشته است لذت نمیبرد.


عوض غیبت کردن و همیشه وقت گرانبهای خودرا در عوض غیبت کردن باید در مطالعه یک کتاب و یا یک مقاله صرف کرد مثلا هرگاه شما آماده به غیبت شدید، فورا ازان دوری نمایید و یک مقاله را عنوان کنید و در وبسایت فلم انیکس filmannex


اپلود نمایید از یک طرف برای تان یک فایده خوب بدست میاید و از طرف دیگر شمارا مردم منحیث یک نویسنده خوب میشناسد و آهسته منحیث یک انسان با شخصیت خوب در میان جامعه عرض اندام میکنید. از همین حالا تصمیم بگیرید و ازین عمل زشت خودرا رهایی بخشید.About the author

sadaqatsadiq

Sadaqatullah Sadiq was born in 1974 in Badakhshan province of Afghanistan. Studied in Economics fields. Worked as Procurement and finance fields in UNOPS and UNODC, MoF currently working as Head of Procurement in Ministry of Rural Rehabilitation and Development.

Subscribe 0
160