حمله تمساح به یک مرد

Posted on at


.میخواهم یک حادثه ای که میتواند اموزنده باشد برای همه، با شما شريك بسازم
در امريكا مرد که با دوستان اش برای تفریح در کنار ساحل یک دریاچه کوچک مصروف به بازی گلف بودند ناگهان مورد حمله یک تمساح واقع شد. این حادثه طوری اتفاق افتاد که توپ گلف انها بداخل دریاچه افتاده بود و یک مرد برای گرفتن توپ گلف شروع به شنا در دریاچه نمود که یک تمساح گرسنه بطوری بسیار سریع به او حمله کرد و دست این مرد را از بازو بلعه کرده و پس از بلعیدن دست این مرد اتش نشانان به محل حادثه خود را رساندن و شخصی که مورد حمله قرار گرفته بود را به نزدیکترین شفاخانه منطقه انتقال دادند


نقطه جالب در اینجاست که اتش نشانان موفق به شکار تمساح که دست ان مرد را بلعیده بود شدند و دست مرد را از شکم تمساح خارج نموده و به شفاخانه برای پیوند دوباره به ان مرد فرستادند . تمساح که شکم اش پاره شده بود او را نیز به دام پزشکی محل فرستاده تا دوره ای بهبود خود را سپری نموده ودوباره به محل زیست اش باز گردد. نکته ای که مورد توجه ام قرار گرفت بشر دوستی و انسانیت انهای که تلاش نمودند هردو را نجات بدهند و نهایت ارزش جان ادمی و تلاش برای پیوند دوباره دست بلعیده شده ان مرد قابل ستایش و تحسین است. جالب تر از همه اینکه، برای تمساح خطرناک که دست مرد را بلعیده بود هیچگونه ازار و اذیت از طرف نجات دهندگان ایجاد نشد بلکه بخاطر دوباره صحت یافتن، این تمساح را به دام پزشکی و سپس به محل زیست اش برگشتاندن


About the author

HraoonMehrzad

Haroon was born in 1987 in Nimroz province Afghanistan, graduated from Farokhi high school in 2005. He has joined for three years Faculty of science in heart University in 2006 after three years he has received scholarship for studying abroad in Cairo university Egypt. Right now he is in third…

Subscribe 0
160