اهداف یو.اس.ای.دی برای تحصیلات، تفکر هدفمند و تاسیس شرکت های خصوصی در افغانستان

Posted on at

This post is also available in:

 

 بر اساس آخرین مقاله من بعد از بازدید در USAID درهفته گذشته به نام تفکرهدفمند در یو. آس. آی . دی ، توسعه اقتصادی، کمک بشردوستانه در افغانستان و ماحول آن، من تصمیم گرفتم تا یک سری از نظریات خودم را که متمرکز روی ابعاد تجارت و نتیجه تعامل کار یو.اس.ای.دی و آی.دی.ای.آ را روی تحصیلات چه خواهد بود، تفکر هدفمند و کار شخصی و بر اساس مفاد در افغانستان می باشد. 

 

از نظر فیلم انکس، پروژه توسعه افغان ۸ کلاس انترنت در هرات و ۲ مرکز انکس برای رسانه اجتماعی و فیلم سازی در هرات و کابل ساخته است. که ۳۵۰۰۰ محصل را به دنیای انترنت وصل میکند با هدف توسعه آن به ۱۶۰۰۰۰ نفر تا سال ۲۰۱۴. محتوای یو.اس.ای.دی با سافت ویر اگزامر و برنامه درسی که با تفکر هدفمند به سادگی قابل اجرا است.

 


تفکر هدفمند منجر به آموزش هدفمند میشود و به ساده گی قابل سنجش است، وبسیاری کمپانی های دیگررا اجازه فعالیت در رسانه های اجتماعی و تبلیغات میدهد تا با تمرکز نیروها در فیلم انکس. برای مثال شبکه تبلیغاتی فیلم انکس دارای شبکه تبلیغاتی در حال رشد میباشد و مشتاق است تا برنامه هایش را در آسیای مرکزی و جنوبی توسعه دهد. ۳۵۰۰۰ دانش آموزی که در بالا به آن اشاره شد، جز اندوخته های باور نکردنی فیلم انکس و دیگر شبکه های تبلیغاتی و فیلم سازی میباشند.

 

 

یو.اس.ای.دی پشتیبانی مالی و آی.دی.ای.آ را دارا میباشد. و رسانه های اجتماعی آنلاین و تبلیغات ابزار و پشتیبانی مالی را دارا میباشند. افغانستان منابع انسانی و ای.دی.ای.آ خود را دارا میباشد. با جمع کردن این دو فاکتور به ساده گی میتوانیم جوانان افغان را به کار گرفته، زنان و دختران را برای داشتن آینده ای بهتر و مستقل خودکفا کنیم. این همچنین کمپانی های شخصی مانند فیلم انکس و دیگر شبکه های تبلیغاتی و فیلم سازی را برای بهتر کردن تجارتشان و رشد فروشاتشان تقویت میکند. 

 

ده سال پیش، افغانستان فقط چند هزار محصل در مکاتب داشت، فقط بچه ها. امروز، ۸ میلیون دانش آموز دارد که ۳۸٪ آنها دختران هستند.

 

هیچ کشور توسعه یافته ای وجود ندارد که تا این اندازه رشد و فرصت را بدست آورده باشد.

 

افغانستان و متباقی آسیای مرکزی و جنوبی بهترین فرصت را برای تجارت دارند. بخصوص اگر با ای.دی.ای.آ یو.اس.ای.دی تقویت شوند.

 

نه به سیاست. فقط اینترنت.About the author

ruhollah-mehraban

hi, My name is Ruhollah, I am graduated from Language department of Kabul University, I am doing translation,web logging, I like to write and create ..

Subscribe 0
160