موسیقی دان های معاصروطن ما

Posted on at


 

موسیقی دان های معاصروطن ما استاد (قاسم افغان) استاد( پیاراخان) استاد (محمد حسین سر آهنگ) استاد (رحیم بخش) (میرمن پروین) استاد (شیدا) استاد (هاشم) استاد (اولمیر) استاد( امیر محمد )استاد( محمد آصف) استاد( محمد عمر) استاد (مهوش)  استاد( دور محمد لوگری) استاد (شیرغزنوی) استاد (ناشناس) استاد( ایوب) استاد (ساربان) استاد (بیلتون) استاد (زلاند) استاد (آمارن) استاد (احمد ظاهر) استاد (فیض منگل) استاد (بازگل بدخشی) استاد (محمد دین زاخیل) استاد (گل زمان) استاد (میرمن قمرگل) استاد (قدیم) استاد (صفدر توکلی) و امثال آن بودند و هستند که مردم با هنر شان معلومات دارند .و آنها را میشناسند

ا

.

و الات موسیقی 

عبارت از : دنبوره- دو تار- سه تار- تنبور- رباب- بربط - ماندولین - گیتار - سرنده - چغانه - پیانو - رود - عود - سنتور - سارنگ - وایلون - غیچک - هارمونیه - آرگن - اکوردیون - کیبورد - هارپ - شوتک - نی -  توله - شهنایی - نفیر- ترومپت - تونت - موسیقار- سیفون - و ... از جمله آلات موسیقی در افغانستان میباشد

.   

                   

 About the author

roqiaakbary

Roqia Akbary lives in Herat Afghanistan. She is student at Ali Sher Nawaie High School in 11th Class, she was born in jule 1997.She likes football and basketball, her favorite subject is English and Computer and favorite color is blue. She likes writing blogs in Film Annex.

Subscribe 0
160