مهارت مقابله با شکست ( قسمت پنجم )

Posted on at


تقدیم به دوستانی که این مبحث مهم را دنبال می کنند .


معایب عملکرد گرا بودن :1. زمانی که مشکلات دشوار تر هستند عملکرد گرایی مزاحم مهارت های حل مسئله می شود . و نمی گذارد شما این چالش را به یک تجربه ی آموزنده مبدل سازید .


2. افراد عملگرا زمانی که با مسائل سخت مواجه می شوند احساس درماندگی می کنند و تسلیم می شوند .


تسلط گرایی :


این رویکرد بر خلاق عملکرد گرا بودن رویکرد مفیدی است .


هدف عمده ی افراد تسلط گرا این است که مشکل را به تجربه ای آموزنده تبدیل کنند .آنها نیازی ندارند که کارها به آسانی پیش برود . وقتی که احساس کنند که از تلاش خود نتیجه گرفته اند دیگر شکست یا موفقیت برایشان مهم نیست . به جای این که نگران قضاوت دیگران در مورد خود باشند ، سعی می کنند با تقویت مهارت ها و توانایی یشان ، انگیزه ی خود را قوی تر کنند . افراد تسط گرا میل دارند که عبارات زیر را به خود بگویند :


1. چه چیزی از این مشکل می توانم یاد بگیرم ؟


2. قضاوت های دیگران درباره ی من ، نباید من را از لذت بردن و تقویت مهارتهایم باز دارد.


3. حتی اگر در این موقعیت شکست بخورم ، باز هم می تواند تجربه ی مفیدی برای من باشد .


4. به خطرش می ارزد که راه حل های جدید را امتحان کنم


قسمت مهمی از تسلط گرایی ، برخورد با مشکلات است و تکالیف زندگی را با یک نگرش خلاقانه می نگرد ، این نوع نگرش ما شما را ترغیب می کند تا همه ی تلاش خود را به کار ببرید .


ادامه دارد 


 About the author

160