معلوماتی مختصر در مورد هنر

Posted on at


         به نام آن خالق اکسیر که صاحب عرش عظیم است   چه عجب رازدان رحمان و رحیم است

معلوماتی مختصر درمورد هنر و اینکه بعضی از هنرمندان در مورد هنر چه نظریاتی دارند.

اول میپردازیم به این که هنر چی است:

به نظر من هنر یک لیاقت درونی انسان میباشد که البته هرکس نمیتواند به این لاقت نهفته درون خود دست بیابد این را به این دلیل میگویم که اگر هر کس میتوانست به این لیاقت درونی خود پی ببرد بدون شک تا حالا همه مردم دنیا باید هنرمند میبود، اما متاسفانه چنین نیست.

 

مارسل اشار میگوید: شکل بخشیدن به احساسات لطیف را هنر میگویند.و هم چنان شوپن میگوید: هنر در وجود همه است ولی همه نیز قدرت ارائه آن را ندارند و آگانا کریستی میگوید: هنر عالیترین جلوه ی احساسات درونی بشر است.

و نظر به گفته دانته : هنر  نوع جنون است منتها از نوع لطیف ترین آن.

جرج ولز: اگر غم نان نبود همه هنرمند میبود.

مونتیکو: هنرمند واقعی کسی است که از مردم الهام بگیرد و درخدمت بشرباشد.

هیچ هنری بدون امید به حد کمال خود نخواهد رسید.

برونته : نجمه روح و درک انسان از دنیای است که در آن است.

چون من خودم به هنر نقاشی علاقه زیادی دارم میخواهم در مورد نقاشی بعضی تعاریفی که در مورد نقاشی هنرمندان گفته اند را همراه با شما دوستان به اشتراک میذارم.

 

 

 

پاسکال : اگر شعر افسون کلمات و موسیقی افسون لغات است، نقاشی افسون رنگهاست.

تنیه  پیر: نقاشی پر از زیبایی و رنگ است که در همین دنیاست.

 

هنر اگر عاری از رسالت باشد و خالی از پیام مانند کالایی است که به بازاز تجارت به سودا رفته است.

هنر در زندگی بشر رول بسیار مهمی را بازی میکند.

 مثال هنرمندیکه عشق و معنویت دارد و هنرمندیکه فاقد این نعمت است مانند جسد زنده و جسد مرده است.

و در هنر نقاشی رنگ عنصر اصلی در نقاشی میباشد هرچیز خام میباشد ولی به مرور زمان به پختگی میرسد رنگها نیز زمانیکه به پختگی مد روز کار شود باعث افسون چشمهای ما میگردد .در این مورد عالمی به نام تولستوی میگوید: : نوع رنگ در ترکیب رنگها عالی ترین وسیله برای شناختن روح نقاش است.

 

 

 

من زیاد نقاشی کار نکردم ولی اما خیلی در صدد آن هستم که در مورد آن معلومات کسب کنم و بتوانم هنر نقاشی را به دوستانم و دیگر مردم بشناسانم، بخاطریکه یک نقاش با نقاشی های خود میتواند حس درونی، علاقه، عشق و احساسات  خود را  به مردم بفهماند.

کشور ما نقاشهای بسیار معروفی داشته و دارد که ان شا الله در بلاگ بعدی معلوماتی را در این مورد در خدمتتان قرار خواهم داد.

 

زهرا "نزهت"About the author

zahranazhat

She is living in Kabul_Afghanistan. She is studying computer programming and website design and database developing in AIT(Afghan Information Technology). She has got her diploma of English language in 2009. She really likes art such as: Painting and music.she went to art class about six month but because of her…

Subscribe 0
160