رسانه'' نی'' حمایت کننده خبرنگاران

Posted on at


رسانه  نی  یکی از حمایت کنند گان خبرنگاری در افغانستان است. نی یک مؤسسۀ غیر حکومتی افغانی بوده و در سال (1384) با همکاری انترنیوز در شهر کابل تاسیس وتمامی ولایات را تهت پوشش خود قرارداد. که از طرف کشور ایالات متحدۀ امریکا حمایت  می شود که هدف اش پیشرفت و ترقی خبرنگاران افغان استچون افغانستان برای اولین بار است که از چنین حمایتی برخوردار شده است.

خبرنگاران عضوی فعال جامعه هستند شب و روز آماده اند تا برای مردم خود بهترین و واقیعت ترین اطلاعات را بدهند برای مردم حق و حقوق ملت مبارزه میکنند یک علت بسیار مهم دیگر که برای موسسه رسانه نی  ضرور است  که همواره شاهد لت و کوب خبرنگاران از طرف افراد دولتی و غیر دولتی بوده است.

این به نظری من چند علت دارد. یک آن عده از کسانی که خود را هوایی خبرنگار میگویند که همیشه  به حریم خصوصی اشخاص دیگر مداخله میکنند و خبرهای غلط را نشر میکنند که به اصطلاح ژورنالیستی به این نوع  خبرنگاری را خبرنگاری زرد می گویند ودسته ای دیگر اشخاصی اند که مسلکش چیزی دیگر است و به خبرنگاری رو اورده اند.

 این نوع اشخاص  از قوانین و حقوق خبرنگاری بی خبرند دقیقآ قوانین را نقد کرده همواره موردی لت وکوب اشخاص دولتی و غیر دولتی قرار میگیرند وقتی به موسسه حمایت رساته های نی شکایت میکند بعد از پرس و جو معلوم میشود که هیچ  اسنادی در دستش وجود نداشته که او را خبرنگار معرفی کند یکی از علت های گنگ ماندن قضایا این است .

به همین منظور موسسه رسانه یی نی تصمیم گرفت که باید یک موسسه تحصیلات عالی خاص برای رشته ژورنالیزم ایجاد کند تا این امکان را برای همه اشخاصی که کارمیکنند و دیگر اشخاصی که علاقه مند این مسلک هستند بیاییند ودر این جا به شکلی بسیار عالی درس بخوانند تا این مشکل را در جامعه چون افغانستان  رفع بسازند

 و از این که من در این موسسه  درس میخوانم  بسیار خوشحالم که من سمستر اول را به بسیار موفیقیت با گرفتن 310 نمره درجه دوم را اخذ کردم و به نظر من موسیسه رسانه یی نی یک نهاد مسلکی و علمی شناخته شده جهت فراهم کردن آموزش های معیاری برابر با استندرد های  رسانه یی برای خبرنگاران و افراد مسلکی رسانه ها محسوب میشود.About the author

seeyam10zalmi

I am M.seeyam zalmi i was born in 1994 graduated form Habebya high school in 2011. I know Dari English Pashto I am a writer, web Bolger,Photographer and a film maker and editor. I am working now in film annex. So now I want to use my experience at this…

Subscribe 0
160