د پردی شاته صحنو ارزښت په فلمو کی

Posted on at

This post is also available in:

پوهیږی چی زما د زړه خوښی صحنه د "کین خواه" فلم کی کومه ده؟ شاید تر اوسه هغه صحنه مو نه ویلیدلی. آیا شوارما (Shawarma)  صحنه مو لیدلی؟ که نه مو لیدلی وی یو کامله دی وی دی یی واخلی او یا هم یوتیوب (You Tube)   تارنما ته ولاړ شی. د هغی صحنی په اړه چی خبری کوو, یو د فلم راتلونکه برنامه ده او د انتظار ارزښت یی لری. دغی صحنی ډیری خنده داری او ځینی وختونه د فلم غلطیانی او د پردی شاته, ا یا هم د فلم اعلانات دی.

ټولی موضوع گانی د جیمز باند(James Bond)  فلم نه په نامه د "د روسیی نه د مینی سره" د جیمز باندی شعار سره دی, پیل کیږی. مګر لومړنی صحنه د ماپت (Muppet) فلم په اړه وو, چی د فلم آخر کی د ننداره کونکو خبرو او مرکو ته په نظر کی نیولی شوی وو.

یو شمیر د زړه خوښی صحنو نه می د کمیدی فلم مربوطه دی لکه د "کینخوا" فلمو صحنو غوندی او هغه عکسو نه چی د هانګ اور (Hangover) آخر کی نمایش ورکولی کیږی. بر علاوه, د یو نوی هیجانی فلم کتولو سره د شگفت انکیزه شخصیتو سره, ټول ننداره کونکی توقع لری چی مرتبطی صحنی د اکس من(X-Men)  فلم سره هم وکوری.  ډیر فلمونه لکه "کین خواه", "د اوسپنی سړی" او اکس من" فلمو غوندی د نمایشی صحنو نه کار اخلی ترڅو چی متفاوتی صحنی د یو بل سره وتړی. د "دریائی غل", "کارئیبه دریای" او "چټک او قارجن" فلموه د پردی شاته نمایشو نه د ډیرو توضیحاتو لپاره د فلمو تړل د راتلونکو برنامو سره د هغو نه کار یی اخیستی. 

د پردی شاته نمایشونه تجارتی او پرمختکی ارزښت د فلم لپاره لری. د دغه پرده شاته نمایشو کښیدلو سره د فلم اصلی حامیانو ته کولی شو دوی ډیر د فلم سره وتړو او په باندی یی بوخت کړو. دوی د دغه پردو شاته نمایشو سره د فلم په اړه پیام کښیدلو ته اچوی او هغه د کاربردی حسابونو کی په کډون یی کښښدی. د دغه پخپله د فلم امتیاز پوره بیایی او مخته له دی نه چی فلم بازار ته راشی د فلم پیش بینیو ته یی او د فلم انتظاراتو ته لمن وهی. 

یو شمیر د تارنما گانو او پروگرامو نه لکه(Aftercredits)او(MediaStinger) فقط د فلم پردو شاته نمایشو لپاره جوړ شوی دی. که بل ځل مو غوښتل چی د فلمو په اړه معلومات لاس ته راوړی, یوه سر ورته ووهی. آیا په سینما کی د اضافی صحنو لیدلو له پاره صبر کوی؟

آیا غواړی په مستقیمه تارنما ته ولاړ شی چی وکولی شی چی د خپل زړه خوښی فلم مهمی صحنی ووینی؟About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 320
160